กองบาลีจัดประชุมปฐมนิเทศกรรมการสนามหลวงแผนกบาลีแต่งตั้งใหม่/เลื่อนชั้นตรวจ

ประชุมปฐมนิเทศกรรมการสนามหลวงแผนกบาลีแต่งตั้งใหม่/เลื่อนชั้นตรวจ
ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลา 100 ปี) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุึงเทพฯ 
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2553

ไฟล์เสียง (mp3)

หมายเหตุ
กรรมการแต่งตั้งใหม่ 39 รูป, กรรมการเลื่อนชั้นตรวจ ป.ธ.3  17 รูป, กรรมการเลื่อนชั้นตรวจ ป.ธ.4  6 รูป   รวม 62 รูป


พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ)


พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร) วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดยกองบาลีสนามหลวง และเจ้าหน้าที่ศาลาสตมานุสรณ์ทุกท่าน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system