การแปลมคธเป็นไทย

ความคิดเห็น

การเรียนบาลีเยี่ยมมาก

การเรียนบาลีเยี่ยมมาก น่าจะมีเนื้อหาวิธีเรียนการแปลและเทคนิคการเรียนบาลีลงในเน็ตด้วย

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system