ตอบปัญหาการแต่งฉันท์

ครับ มีผู้ถามปัญหาใหม่ท้ายกระทู้มาอีกแล้วว่า
 
---------------------------
ผมต้องการทราบ ว่าแปลอย่างไรครับ
 
ยตฺถ อจฺโจทกํ โหติ สโมทนฺตํ ปกุพฺพติ
ยญฺจ สุกฺขํ อโสทญฺจ ตินฺตํ โสทํ กโรติ นํ
กสกา กิจฺฉชีวีปิ ทลิทฺทา พหุกา อิธ
---------------------------
 
ขอแปลคำฉันท์นั้นก่อนดังนี้ว่า
ในที่ใด มีน้ำมากเกินไป พระองค์ก็ทรงกระทำที่นั้น ให้มีน้ำเสมอ (พอเหมาะ)
ที่ใด แห้งแล้ง ไม่มีน้ำ พระองค์ก็ทรงกระทำที่นั้น ให้มีน้ำ ชุ่มชื่น
ชาวนา มีความเป็นอยู่ยากแค้น ขัดสน เป็นจำนวนมาก ในที่นี้
 
---------------------------
เรากำลังเรียบเรียงเนี้อหาเกี่ยวกับฉัุนท์ไว้พอเป็นแนวทาง
ที่หน้านี้ http://www.palidict.com/content/การแต่งฉันท์บาลี
ขอให้ท่านติดตามอ่านได้ครับ
และยังมีลิงค์สำนวนตัวอย่าง ของอาจารย์เจ้าคุณเมธีฯ วัดสร้อยทอง ที่หน้านี้
http://www.palidict.com/content/สำนวนตัวอย่างการแต่งฉันท์บาลี-ปธ8
 
ส่วนการฝึกแต่งฉันท์ ในเบื้องต้นนี้ ขอให้ท่านลองฝึกแต่งส่งมาดู (โดยตั้งกระทู้ใหม่)
พร้อมกับปัญหาภาษาไทยที่่ท่านใช้เป็นโจทย์
จะช่วยตรวจดูให้ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร
 
อีกอย่างหนึ่ง ขอนิมนต์/เชิญให้พากันสมัครสมาชิก (ฟรี !!!+ง่ายมาก)
แล้วตั้งกระทู้ถามที่เว็บบอร์ดได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ
มิฉะนั้น คนตอบก็ไม่รู้ว่าใครถามกันแน่ (เป็นพวก anonymous/นิรนาม)
แล้วต้องไปตั้งกระทู้ใหม่ เพื่อตอบคำถามให้

Powered by Drupal, an open source content management system