บทว่า ปวตฺตึส แปลว่าอะไรครับ

จากที่มีผู้ฝากถามมาในเว็บนี้ว่า

ดีใจครับ ที่มีเว็บเกี่ยวกับการศึกษาภาษาบาลี จะติดตามเข้าชม ต่อไป
ถามหน่อยครับ ปวตฺตึส ปวกฺขามิ บทว่า ปวตฺตึส แปลว่าอะไรครับ
ตอบให้ด้วยครับ ส่งสัยครับ กรุณาตอบให้ด้วย ?

-------------------------
ต้องขอขอบคุณที่สนใจติดตามการศึกษาบาลี ซึ่งจะเป็นการช่วยทรงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ยั่งยืนนานสืบต่อไป

ต่อข้อสงสัยที่ถามว่า ปวตฺตึส แปลว่าอะไรนั้น เบี้องต้นต้องรู้ก่อนว่า บทว่า ปวตฺตึส นั้น เป็นบทสนธิ ระหว่าง บทว่า ปวตฺตึ + อสฺส
เป็นโลปพยัญชนสนธิ นิคคหิตอยู่หน้า สระอยู่หลัง ลบสระหลัง พยัญชนะซ้อนกัน ๒ ตัว ลบเสียตัวหนึ่ง คือ สฺ ต่อเป็น ปวตฺตึส
ฉะนั้น ปวตฺตึส (ปวกฺขามิ) แปลว่า (ข้าพเจ้า จักกล่าว) ซึ่งความเป็นไป ของ ................. (อสฺส ) นั้น.

ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาลี ก็ถามได้อีกนะครับ

แต่กรุณาเข้ามาถามในเว็บบอร์ด เพราะปกติในเว็บนี้ จะไม่ตอบคำถามท้ายเนื้อหาหลักของแต่ละหน้าครับ

Powered by Drupal, an open source content management system