บรรณจบ บรรณรุจิ

ข้อมูลในหน้านี้รอรับการปรับปรุง เพิ่มเติม

ผศ. ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 

 • สำเร็จเปรียญ 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณรจากสำนักวัดแก้วฟ้า จังหวัดราชบุรี
 • ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็น นาคหลวง อุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ วัดพระแก้ว
 • สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
 • เป็นอนุศาสนาจารย์ ประจำกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำเร็จปริญญาโท สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำเร็จปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

หน้าที่การงาน

 • ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนภาษาบาลี และวิชา พระพุทธศาสนา ที่ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

 • อสีติมหาสาวก
 • เล่มนี้มีปัญหา

ที่มา: th.wikipedia.org

ความคิดเห็น

ถ้าใครจะกรุณาให้เบอร์อาจารย์บ

ถ้าใครจะกรุณาให้เบอร์อาจารย์บรรจบ จะเป็นพระคุณยิ่งครับ

อาจารย์ครับ ผม นายพิชัย

อาจารย์ครับ
ผม นายพิชัย รัชวงษ์ ขอรายงานตัวครับ ผมหวังว่าอาจารย์คงจำผมได้นะครับ ผมจำอาจารย์ได้เสมอ ตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็น นายอลงกรณ์ รัชวงษ์ เบอร์โทรของผม 0822990900 ถ้าอาจารย์มีอะไรให้ผมรับใช้ก็ยินดีนะครับ ผมจะหาโอกาสไปพบอาจารย์ให้ได้นะครับ

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.