ประโยค-ศัพท์ ตัวอย่าง ในพระไตรปิฎก

ประโยค-ศัพท์ ตัวอย่าง ในพระไตรปิฎก อรรถกถาธรรมบท

สเจ
เจ
อนฺต ปัจจัย
มาน ปัจจัย
ต ปัจจัย
ตฺวา ปัจจัย
อนาทร-ลักขณะ
วิกติกัตตา
วิกติกัมมะ
นิทธารณะ
นามกิตก์ ยุ
นามกิตก์ ตุํ
นามกิตก์ ตพฺพ
 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.