พศ.เท 385 ล้าน เพิ่มเงินรายหัวแผนกธรรม-บาลี

พศ.เท 385 ล้าน เพิ่มเงินรายหัวแผนกธรรม-บาลี เพิ่มจากเดิมที่เคยได้ 286 ล้าน เพื่ออุดหนุนผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม ขณะที่ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" จี้ส่งเสริมการเรียนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 เม.ย.) ที่วัดสามพระยา มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี ทั่วประเทศ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา เปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า อยากให้มีการส่งเสริมการเรียนบาลีให้มากกว่านี้ โดยเสนอว่าก่อนที่พระ-เณรจะเข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา ควรที่จะมีการกำหนดไว้ว่าจะต้องได้ประโยคเปรียญธรรม(ป.ธ.)1-2 ก่อน และพอเข้าเรียนจะได้เรียน ป.ธ.3 เลย ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่จะมีผู้ที่สอบได้ ป.ธ.3 มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันจะมีการเรียนการสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก สามัญศึกษาเพียงวันละ 1 คาบ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง อยากให้เพิ่มคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียนด้วยว่าจะต้องจบป.ธ.3 ถึงจะสามารถเข้าเรียนได้ ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดมหาเปรียญมากขึ้น

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริมบาลีในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้น ตนจะนำไปหารือในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญฯ เพื่อออกเป็นแนวทางในการขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก สามัญฯ ทั่วประเทศต่อไป เพราะการเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญฯ จะมีข้อบังคับอยู่แล้วว่าจะต้องเรียนบาลี และเมื่อจบชั้นม.6 จะต้องสอบได้ป.ธ. 3 ด้วย

นอกจากนี้ ผอ.พศ. กล่าวเพิ่มว่า ตนยังได้ลงนามในประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยในปีนี้ได้งบประมาณทั้งหมด 385 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่เคยได้ 286 ล้านบาท ซึ่งแบ่งการจัดสรรดังนี้

  • นักธรรม อุดหนุนตามจำนวนผู้ที่เข้าสอบปีละ 900 บาทต่อรูป
  • ธรรมศึกษา อุดหนุนตามจำนวนผู้ที่สอบได้ปีละ 80 บาทต่อคน
  • ป.ธ.1-2 ,3 อุดหนุนผู้ที่สอบได้ปีละ 3,000 บาทต่อรูป ผู้ที่เข้าสอบปีละ 1,000 บาทต่อรูป ผู้เรียนที่ส่งสอบปีละ 500 บาทต่อรูป
  • ป.ธ.4-6 อุดหนุนผู้ที่สอบได้ปีละ 4,000 บาทต่อรูป ผู้ที่เข้าสอบปีละ 1,500 บาทต่อรูป ผู้เรียนที่ส่งสอบปีละ 500 บาทต่อรูป
  • ป.ธ.7-9 อุดหนุนผู้ที่สอบได้ปีละ 5,000 บาทต่อรูป ผู้ที่เข้าสอบปีละ 2,000 บาท ต่อรูป ผู้เรียนที่ส่งสอบปีละ 500 บาทต่อรูป

ที่มา: ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system