วัดที่สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุด ปี 2552

วัดที่สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุด ปี 2552

  รวมทุกชั้น เฉพาะเปรียญเอก ป.ธ.9 ป.ธ.8 ป.ธ.7 ป.ธ.6 ป.ธ.5 ป.ธ.4 ป.ธ.3 ป.ย.1-2
โสธรวราราม 150 2 - - 2 7 - 37 67 37
ตากฟ้า 122 3 1 - 2 6 2 12 6 93
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ 100 0 - - - - 1 16 36 47
จองคำ 98 10 2 3 5 7 12 16 25 28
พระธรรมกาย 87 16 2 6 8 14 4 19 12 22
หาดใหญ่สิตาราม 50 6 2 2 2 5 5 4 7 23
ธาตุ ขอนแก่น 50 0 - - - - 1 4 3 42
โมลีโลกยาราม 50 12 1 5 6 1 4 3 8 22
บางนาใน 47 5 1 1 3 6 2 10 9 15
ปากน้ำ 45 9 - 2 7 10 5 6 7 8
เทพลีลา 43 23 2 9 12 7 5 4 3 1
บูรพารามใต้ 31 0 - - - - 1 2 1 27
คลองโพธิ์ 29 2 2 - - 2 6 2 7 10
สร้อยทอง 28 15 2 10 3 2 - 2 6 3
บางไผ่ 28 6 - - 6 4 - 4 6 8
จักรวรรดิราชาวาส 22 4 - 1 3 1 - 1 1 15
สามพระยา 21 9 1 5 3 4 - 4 - 4

ความคิดเห็น

วัดเทพลีลา สุดยอดเลย

วัดเทพลีลา สุดยอดเลย ได้ประโยคสูงมากที่สุด
แต่ทำไมประโยคต่ำแผ่วจังครับ ประโยค 1-2 จำนวน 1 รูป

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system