สถิติวัดที่สอบบาลีได้ในชั้นต่างๆ ปี 2552

| ป.ธ.9 | ป.ธ.8 | ป.ธ.7 | ป.ธ.6 | ป.ธ.5 | ป.ธ.4 | ป.ธ.3 | ป.ย.1-2 |

วัดที่สอบบาลีได้ในชั้นประโยค ป.ธ.9

  วัด อำเภอ สำนักเรียน/จังหวัด
สอบได้ 2 รูป เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา
  สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง
  สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม
  ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
  ชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
  พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
  จองคำ งาว ลำปาง
  หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา
  คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์
สอบได้ 1 รูป บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
  มกุฏกษัตริยาราม พระนคร วัดมกุฏกษัตริยาราม
  มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
  โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม
  หนัง จอมทอง วัดราชโอรสาราม
  ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม
  สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสระเกศ
  สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
  อนงคาราม คลองสาน วัดอนงคาราม
  อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวราราม
  ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ คณะเขตบางแค
  แสนสุข มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
  ใหม่ เมือง จันทบุรี
  สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
  หนองเสม็ดสันติธรรมาราม บ่อทอง ชลบุรี
  เจดีย์งาม ฝาง เชียงใหม่
  ห้วยจระเข้ เมือง นครปฐม
  ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
  ไผ่ล้อม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
  เนินพระ เมือง ระยอง
  บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
  กิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ

 

วัดที่สอบบาลีได้ในชั้นประโยค ป.ธ.8

  วัด อำเภอ สำนักเรียน/จังหวัด
สอบได้ 10 รูป สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง
สอบได้ 9 รูป เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา
สอบได้ 6 รูป พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
สอบได้ 5 รูป โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม
  สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
สอบได้ 4 รูป ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
สอบได้ 3 รูป จองคำ งาว ลำปาง
  พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
สอบได้ 2 รูป นรนาถสุนทริการาม พระนคร วัดนรนาถสุนทริการาม
  ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ
  ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม
  สังเวชวิศยาราม พระนคร วัดสามพระยา
  สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม
  โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัสวิหาร
  ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ คณะเขตบางแค
  พระงาม เมือง นครปฐม
  พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม
  หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา
  บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
สอบได้ 1 รูป กาญจนสิงหาสน์ ตลิ่งชัน วัดกาญจนสิงหาสน์
  จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์ วัดจักรวรรดิราชาวาส
  บรมนิวาส ปทุมวัน วัดบรมนิวาส
  บุรณศิริมาตยาราม พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
  บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
  เทวราชกุญชร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
  พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
  พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  ภคินีนาถ บางพลัด วัดภคินีนาถ
  มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ
  มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
  ราชสิทธาราม บางกอกใหญ่ วัดราชสิทธาราม
  สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสระเกศ
  ใหม่อมตรส พระนคร วัดสามพระยา
  หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง
  ตาโกย น้ำขุ่น วัดอรุณราชวราราม
  เวฬุวนาราม ดอนเมือง คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
  แสนสุข มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
  สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
  ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
  แจ้งเจริญดอน เมือง ชลบุรี
  ศรีบุญเรือง ฝาง เชียงใหม่
  ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
  พระธาตุดอยน้อย ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ปรีดาราม สามพราน นครปฐม
  แสงสวรรค์ ชุมแสง นครสวรรค์
  ชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
  หนองปรง เมือง ปทุมธานี
  ขนอนใต้ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
  พระญาติการาม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
  เพชรสมุทร เมือง สมุทรสงคราม
  ต้นสน เมือง อ่างทอง

 

วัดที่สอบบาลีได้ในชั้น ประโยค ป.ธ.7

  วัด อำเภอ สำนักเรียน/จังหวัด
สอบได้ 12 รูป เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา
สอบได้ 8 รูป พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
สอบได้ 7 รูป ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ
สอบได้ 6 รูป โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม
  บางไผ่ บางบัวทอง นนทบุรี
สอบได้ 5 รูป จองคำ งาว ลำปาง
สอบได้ 4 รูป สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม
สอบได้ 3 รูป จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์ วัดจักรวรรดิราชาวาส
  ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
  บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ์ วัดบพิตรพิมุข
  บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
  สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
  สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง
  อมรคีรี บางพลัด คณะเขตบางพลัด
  บัวขวัญ เมือง นนทบุรี
สอบได้ 2 รูป ประดิษฐาราม ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร
  ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ วัดบพิตรพิมุข
  พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
  หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง
  โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา
  สันต้นผึ้ง เมือง เชียงราย
  พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม
  ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
  ปัญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี
  ลาดระโหง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
  เนินพระ เมือง ระยอง
  ลุ่ม เมือง ระยอง
  หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
  หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา
สอบได้ 1 รูป กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร
  ดุสิดาราม บางกอกน้อย วัดดุสิดาราม
  ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
  เศวตฉัตร คลองสาน วัดทองนพคุณ
  ราชนัดดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม
  นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี
  บุณยประดิษฐ์ บางแค วัดบุณยประดิษฐ์
  สุคันธาราม ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
  ประยุรวงศาวาส ธนบุรี วัดประยุรวงศาวาส
  พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
  มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ
  ยานนาวา สารทร วัดยานนาวา
  ดงมูลเหล็ก บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม
  ราชบุรณะ พระนคร วัดราชบุรณะ
  ราชสิงขร บางคอแหลม วัดราชสิงขร
  สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสระเกศ
  ราษฏร์บำรุง บางแค วัดสัมพันธวงศ์
  หงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่ วัดหงส์รัตนาราม
  เทวราชกุญชร ดุสิต วัดหัวลำโพง
  หิรัญรุจี ธนบุรี วัดหิรัญรูจี
  อนงคาราม คลองสาน วัดอนงคาราม
  อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวราราม
  อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
  ดอนเมือง ดอนเมือง คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
  เสมียนนารี จตุจักร คณะเขตบางเขน-จตุจักร
  แสนสุข มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
  มหาบุศย์ สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
  พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
  ชัยศรี น้ำพอง ขอนแก่น
  สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
  ตาลล้อม เมือง ชลบุรี
  ใหญ่อินทาราม เมือง ชลบุรี
  ชัยสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
  ดอยสัพพัญญู แม่วาง เชียงใหม่
  พระงาม เมือง นครปฐม
  พระประโทนเจดีย์ เมือง นครปฐม
  มะนาวหวาน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
  ลานนาบุญ เมือง นนทบุรี
  เต็มรักสามัคคี บางบัวทอง นนทบุรี
  ชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
  เทียนถวาย เมือง ปทุมธานี
  ขนอนใต้ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
  อนาลโยทิพยาราม เมือง พะเยา
  อริยวงศาราม บ้านโป่ง ราชบุรี (ธ)
  ท่ามะโอ เมือง ลำปาง
  หงส์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ สงขลา
  คันลัด พระประแดง สมุทรปราการ
  สลุด บางพลี สมุทรปราการ
  ศิริเสาธง บางพลี สมุทรปราการ
  พิชัยสงคราม เมือง สมุทรปราการ
  ใหญ่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
  เพชรสมุทร เมือง สมุทรสงคราม
  หนองพะอง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
  บางปิ้ง เมือง สมุทรสาคร
  พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
  สุเขตตาราม เมือง สุรินทร์
  โพธิสมภรณ์ เมือง อุดรธานี (ธ)
  พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี

 

วัดที่สอบบาลีได้ในชั้น ประโยค ป.ธ.6

  วัด อำเภอ สำนักเรียน/จังหวัด
สอบได้ 14 รูป พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
สอบได้ 10 รูป ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ
สอบได้ 7 รูป เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา
  โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา
  บัวขวัญ เมือง นนทบุรี
  จองคำ งาว ลำปาง
สอบได้ 6 รูป บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
  มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
  โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม
  ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
สอบได้ 5 รูป เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
  หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
  หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา
สอบได้ 4 รูป พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
  หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง
  เสมียนนารี จตุจักร คณะเขตบางเขน-จตุจักร
  พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม
  บางไผ่ บางบัวทอง นนทบุรี
สอบได้ 3 รูป ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
  เบญจมบพิตร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
  พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
  ยานนาวา สาทร วัดยานนาวา
  สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม
  ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
  ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
  ชูจิตธรรมาราม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (ธ)
สอบได้ 2 รูป กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร
  เศวตฉัตร คลองสาน วัดทองนพคุณ
  ทองนพคุณ คลองสาน วัดทองนพคุณ
  นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี
  ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม
  ราชบุรณะ พระนคร วัดราชบุรณะ
  ราชสิงขร บางคอแหลม วัดราชสิงขร
  สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง
  สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสระเกศ
  คลองเตยใน คลองเตย คณะเขตคลองเตย
  ไชยชุมพลชนะสงคราม เมือง กาญจนบุรี
  พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
  พระประโทนเจดีย์ เมือง นครปฐม
  พระธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
  ท่าพระเจริญพรต เมือง นครสวรรค์
  ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
  อนาลโยทิพยาราม เมือง พะเยา
  มงคลทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
  พระนอนจักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี
  คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์
  พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
สอบได้ 1 รูป จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์ วัดจักรวรรดิราชาวาส
  ทองธรรมชาติ คลองสาน วัดทองธรรมชาติ
  ราชนัดดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม
  เทพธิดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม
  กันมาตุยาราม สัมพันธวงศ์ วัดเทพศิรินทราวาส
  ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง
  นรนาถสุนทริการาม พระนคร วัดนรนาถสุนทริการาม
  ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ วัดบพิตรพิมุข
  บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ์ วัดบพิตรพิมุข
  บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
  ดวงแข ปทุมวัน วัดบวรนิเวศวิหาร
  บุณยประดิษฐ์ บางแค วัดบุณยประดิษฐ์
  เทวราชกุญชร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
  ภคินีนาถ บางพลัด วัดภคินีนาถ
  มหรรณพาราม พระนคร วัดมหรรณพาราม
  มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ
  บางบำหรุ บางพลัด วัดมหาธาตุ
  ทองบน ยานนาวา วัดยานนาวา
  บรมสถล สาทร วัดยานนาวา
  ราษฎร์บำรุง บางแค วัดสัมพันธวงศ์
  เทวราชกุญชร ดุสิต วัดหัวลำโพง
  โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดหัวลำโพง
  คลองละมุง พิชัย วัดหัวลำโพง
  อนงคาราม คลองสาน วัดอนงคาราม
  อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวราราม
  อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
  อินทาราม ธนบุรี วัดอินทาราม
  เวฬุวนาราม ดอนเมือง คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
  ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ คณะเขตบางแค
  อมรคีรี บางพลัด คณะเขตบางพลัด
  แสนสุข มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
  ลาดพร้าว ลาดพร้าว คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
  อุดมรังสี หนองแขม คณะเขตหนองแขม
  พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
  กลาง เมือง กาฬสินธุ์
  สว่างหัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์
  พระบรมธาตุ เมือง กำแพงเพชร
  หนองแวง เมือง ขอนแก่น
  ชัยศรี น้ำพอง ขอนแก่น
  หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
  สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
  ลำพัน ท่าใหม่ จันทบุรี
  เกตุสโมสร บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
  เครือวัลย์ เมือง ชลบุรี
  ใหญ่อินทาราม เมือง ชลบุรี
  บ่อทองราษฎร์บำรุง บ่อทอง ชลบุรี
  สว่างฟ้าพฤฒาราม บางละมุง ชลบุรี
  ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
  ชัยสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
  ด่านประชากร หลังสวน ชุมพร
  ป่าดาราภิรมย์ แม่ริม เชียงใหม่ (ธ)
  เชี่ยวโอสถ องครักษ์ นครนายก
  หนองโพธิ์ เมือง นครนายก
  ลาดหญ้าแพรก เมือง นครปฐม
  พระงาม เมือง นครปฐม
  ท่าพูด สามพราน นครปฐม
  ไร่เกาะต้นสำโรง เมือง นครปฐม
  ใหม่ปิ่นเกลียว เมือง นครปฐม
  เสนหา เมือง นครปฐม (ธ)
  ป่าศิวิลัย เรณูนคร นครพนม (ธ)
  สะแก เมือง นครราชสีมา
  โกศลสิตาราม ปากช่อง นครราชสีมา
  บึง เมือง นครราชสีมา
  โพธิ์ เมือง นครราชสีมา
  พระมหาธาตุ เมือง นครศรีธรรมราช (ธ)
  นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
  โพธาราม เมือง นครสวรรค์
  เฉลิมพระเกียรติ เมือง นนทบุรี
  ช่องลม ปากเกร็ด นนทบุรี
  ชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
  ปัญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี
  บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
  ราษฎร์บูรณะ โคกโพธิ์ ปัตตานี
  ขนอนใต้ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
  พระญาติการาม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  โพธิ์ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
  โพธาราม แม่ใจ พะเยา
  สมบูรณ์ธรรมกายาราม ดงเจริญ พิจิตร
  สวนร่มบารมี พรหมพิราม พิษณุโลก
  พระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง พิษณุโลก
  บ้านบน เขาย้อย เพชรบุรี
  วิชิตสังฆาราม เมือง ภูเก็ต
  อุทัยทิศ เมือง มหาสารคาม
  อรัญญิการาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
  สุวรรณคีรีวิหาร เมือง ระนอง
  เนินพระ เมือง ระยอง
  บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
  มหาธาตุ เมือง ราชบุรี
  หัวช้าง เมือง ลพบุรี
  พระธาตุหริภุญชัย เมือง ลำพูน
  เกียรติแก้วสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
  มหัตตมังคลาราม หาดใหญ่ สงขลา
  เสาธงนอก บางพลี สมุทรปราการ
  คันลัด พระประแดง สมุทรปราการ
  โปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง สมุทรปราการ
  ศิริเสาธง บางพลี สมุทรปราการ
  ป้อมแก้ว เมือง สมุทรสงคราม
  ป้อมวิเชียรโชติการาม เมือง สมุทรสาคร
  พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
  พิพัฒน์มงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
  โพธาราม อู่ทอง สุพรรณบุรี
  บ่อพุทธาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
  ประเดิม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
  เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
  พัฒนาราม เมือง สุราษฎร์ธานี
  ต้นสน เมือง อ่างทอง
  โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ อุดรธานี
  โพธิสมภรณ์ เมือง อุดรธานี (ธ)
  ศรีชมภู ตาลสุม อุบลราชธานี

 

วัดที่สอบบาลีได้ในชั้นประโยค ป.ธ.5

  วัด อำเภอ สำนักเรียน/จังหวัด
สอบได้ 12 รูป จองคำ งาว ลำปาง
สอบได้ 6 รูป คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์
สอบได้ 5 รูป เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา
  ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ
  แสนสุข มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
  สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
  หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา
สอบได้ 4 รูป โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม
  สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม
  ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
  พระสิงห์ เมือง เชียงราย
  พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
  หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
สอบได้ 3 รูป ราชสิงขร บางคอแหลม วัดราชสิงขร
  สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดสระเกศ
  อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
  สวนหงษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สอบได้ 2 รูป ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
  นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี
  บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
  บุณยประดิษฐ์ บางแค วัดบุณยประดิษฐ์
  ราชสิทธาราม บางกอกใหญ่ วัดราชสิทธาราม
  หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง
  อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวราราม
  อมรคีรี บางพลัด คณะเขตบางพลัด
  ไชยชุมพลชนะสงคราม เมือง กาญจนบุรี
  ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
  พระประโทณเจดีย์ เมือง นครปฐม
  ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
  เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
  พระนอนจักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี
  สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
สอบได้ 1 รูป ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม
  ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
  เทพธิดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม
  บึงทองหลาง บางกะปิ วัดเทพลีลา
  ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง
  บุปผาราม ธนบุรี วัดบุปผาราม
  เบญจมบพิตร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
  พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
  ยานนาวา สาทร วัดยานนาวา
  ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม
  ราชบุรณะ พระนคร วัดราชบุรณะ
  คลองละมุง พิชัย วัดหัวลำโพง
  บางด้วนใน เมือง วัดหัวลำโพง
  แจ้งแสงอรุณ เมือง วัดหัวลำโพง
  เสมียนนารี จตุจักร คณะเขตบางเขน-จตุจักร
  ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ คณะเขตบางแค
  อมรคีรี บางพลัด คณะเขตบางพลัด
  สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
  อุดมรังสี หนองแขม คณะเขตหนองแขม
  ธาตุ เมือง ขอนแก่น
  บ้านอ่าง มะขาม จันทบุรี
  ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ เมือง ฉะเชิงเทรา
  เนินบุญญาราม ศรีราชา ชลบุรี
  นอก เมือง ชลบุรี
  สันต้นผึ้ง เมือง เชียงราย
  มงคลธรรมกายาราม แม่สาย เชียงราย
  พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
  ป่าดาราภิรมย์ แม่ริม เชียงใหม่ (ธ)
  กะพังสุรินทร์ เมือง ตรัง
  พระงาม เมือง นครปฐม
  พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม
  ไร่เกาะต้นสำโรง เมือง นครปฐม
  ใหม่ปิ่นเกลียว เมือง นครปฐม
  พระธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
  บัวขวัญ เมือง นนทบุรี
  พระธาตุช้างค้ำ เมือง น่าน
  สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์
  ป่ากลางทุ่ง เมือง ปทุมธานี
  ปัญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี
  ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
  ชูจิตธรรมาราม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (ธ)
  มะขามเตี้ย เมือง พิษณุโลก
  ลิ้นช้าง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
  มหาธาตุ เมือง เพชรบูรณ์
  โศภนาลัย เมือง แพร่
  พระธาตุช่อแฮ เมือง แพร่
  บูรพารามใต้ ทรายมูล ยโสธร
  ลุ่ม เมือง ระยอง
  บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
  อริยวงศาราม บ้านโป่ง ราชบุรี (ธ)
  ท่ามะโอ เมือง ลำปาง
  ศิริวราวาส กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
  เกียรติแก้วสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
  เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
  เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
  พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
  อ่างทอง เมือง อ่างทอง
  สว่างอารมณ์ เมือง อุบลราชธานี
  วารินทราราม วารินชำราบ อุบลราชธานี

 

วัดที่สอบบาลีได้ในชั้นประโยค ป.ธ.4

  วัด อำเภอ สำนักเรียน/จังหวัด
สอบได้ 37 รูป โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา
สอบได้ 19 รูป พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
สอบได้ 16 รูป ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ เมือง ฉะเชิงเทรา
  จองคำ งาว ลำปาง
สอบได้ 12 รูป ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
สอบได้ 10 รูป บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
สอบได้ 8 รูป บัวขวัญ เมือง นนทบุรี
สอบได้ 7 รูป ชัยศรี น้ำพอง ขอนแก่น
สอบได้ 6 รูป นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี
  ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ
  พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
สอบได้ 5 รูป พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
  มหาธาตุ เมือง เพชรบูรณ์
สอบได้ 4 รูป ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม
  เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา
  ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม
  สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
  กลาง เมือง กาฬสินธุ์
  ธาตุ เมือง ขอนแก่น
  สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
  พระประโทณเจดีย์ เมือง นครปฐม
  บางไผ่ บางบัวทอง นนทบุรี
  หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา
  เพชรสมุทร เมือง สมุทรสงคราม
สอบได้ 3 รูป บุณยประดิษฐ์ บางแค วัดบุณยประดิษฐ์
  โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม
  สว่างหัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์
  หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
  ท่าเกวียน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
  มงคลธรรมกายาราม แม่สาย เชียงราย
  พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม
  ศาลา พิมาย นครราชสีมา
  พญาภู เมือง น่าน
  พระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง พิษณุโลก
  คันลัด พระประแดง สมุทรปราการ
สอบได้ 2 รูป ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
  ทองนพคุณ คลองสาน วัดทองนพคุณ
  ปทุมคงคา สัมพันธวงศ์ วัดปทุมคงคา
  บางประทุนนอก จอมทอง วัดราชโอรสาราม
  สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง
  ราษฎร์บำรุง บางแค วัดสัมพันธวงศ์
  หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง
  ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ คณะเขตบางแค
  สี่แยกสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
  อโศการาม นามน กาฬสินธุ์
  สว่างใต้ ร่องคำ กาฬสินธุ์
  มิ่งเมืองพลาราม พล ขอนแก่น
  บุญญฤทธยาราม บ้านบึง ชลบุรี
  ใหญ่อินทาราม เมือง ชลบุรี
  ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
  ดอยสัพพัญญู แม่วาง เชียงใหม่
  พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
  โพธาราม เมือง นครสวรรค์
  นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
  เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
  ชูจิตธรรมาราม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (ธ)
  บูรพารามใต้ ทรายมูล ยโสธร
  บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
  ป้อมแก้ว เมือง สมุทรสงคราม
  ทองธรรมิการาม เมือง สมุทรสาคร
  พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
  พระนอนจักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี
  บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
  มีชัยทุ่ง เมือง หนองคาย
  โพธิ์ชัย เมิอง หนองคาย
  ยอดแก้ว เมือง หนองคาย
  โพธิ์ทอง ลับแล อุตรดิตถ์
สอบได้ 1 รูป กระจัง ตลิ่งชัน วัดกาญจนสิงหาสน์
  จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์ วัดจักรวรรดิราชาวาส
  สุวรรณวิหาร ปากช่อง วัดไตรมิตรวิทยาราม
  เทพธิดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม
  ช่องลมนาเกลือ บางละมุง วัดนรนาถสุนทริการาม
  บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
  ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม
  อภัยทายาราม ราชเทวี วัดพรหมวงศาราม
  พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
  มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ
  บางบำหรุ บางพลัด วัดมหาธาตุ
  มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
  ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม
  ราชสิงขร บางคอแหลม วัดราชสิงขร
  สุวรรณาราม บางกอกน้อย วัดสุวรรณาราม
  คลองโพธิ์ เมือง วัดหัวลำโพง
  อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวราราม
  อมรคีรี บางพลัด คณะเขตบางพลัด
  แสนสุข มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
  ควนสบาย เมือง กระบี่
  ศรีอุปลาราม เมือง กาญจนบุรี
  ปฐมเกษาราม กมลาไสย กาฬสินธุ์
  ประสิทธิ์ธรรมสาร หนองเรือ ขอนแก่น
  โพธิ์กลาง มัญจาคีรี ขอนแก่น
  จันทรประสิทธิ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น
  ป่านันทิกวัน หนองเรือ ขอนแก่น
  เกาะแก้วสุวรรณาราม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
  เทพนิมิตร เมือง ฉะเชิงเทรา (ธ)
  บ่อทองราษฎร์บำรุง บ่อทอง ชลบุรี
  สว่างฟ้าพฤฒาราม บางละมุง ชลบุรี
  ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
  เนินหลังเต่า พนัสนิคม ชลบุรี
  ชัยสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
  ด่านประชากร หลังสวน ชุมพร
  พระธาตุผาเงา เชียงแสน เชียงราย
  พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง แม่สาย เชียงราย
  ทุงยู เมือง เชียงใหม่
  ปรีดาราม สามพราน นครปฐม
  มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม สามพราน นครปฐม
  ประชาธรรมนิคม บัวใหญ่ นครราชสีมา (ธ)
  ดงพลับ ตาคลี นครสวรรค์
  ท่าพระเจริญพรต เมือง นครสวรรค์
  โบสถ์ดอนพรหม เมือง นนทบุรี
  สวนแก้ว บางใหญ่ นนทบุรี
  ไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
  ชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
  เปรมประชา เมือง ปทุมธานี
  วังยาว กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  ราษฎร์บูรณะ โคกโพธิ์ ปัตตานี
  ลาดระโหง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
  กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  โตนด (1) อุทัย พระนครศรีอยุธยา
  เจ้าเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยุธยา
  สามัคคีธรรม คุระบุรี พังงา
  สนธิกรประชาราม เมือง เพชรบูรณ์ (ธ)
  ทุ่งกวาว เมือง แพร่
  ดงลาน ลอง แพร่
  พระธาตุช่อแฮ เมือง แพร่
  หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่
  อนุภาษกฤษฎาราม กระทู้ ภูเก็ต
  บกน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
  ลุ่ม เมือง ระยอง
  ใหม่จำปาทอง เมือง ลพบุรี
  วัฒนาราม สบปราบ ลำปาง
  พระธาตุหริภุญชัย เมือง ลำพูน
  มหาวัน เมือง ลำพูน
  ศรีบุญเรือง วังสะพุง เลย
  ศรีวิชัยวนาราม เมือง เลย
  สันตยาวาส เมือง เลย
  สระสิม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
  เกียรติแก้วสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
  บ้านเขวา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
  แจ้งแสงอรุณ เมือง สกลนคร
  สมสนุก โพนนาแก้ว สกลนคร
  โพธิ์ปฐมาวาส เมือง สงขลา
  สวนหงส์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
  สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
  พยัคฆาราม เมือง สุพรรณบุรี
  หนองพันเทา สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
  ป่าเลไลยก์ เมือง สุพรรณบุรี
  พรหมสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
  ศรีวิหารเจริญ ศีขรภูมิ สุรินทร์
  ศรีคุณเมือง เมือง หนองคาย
  จันทรสามัคคี เมือง หนองคาย (ธ)
  ศรีสระแก้ว เมือง หนองบัวลำภู
  ศรีใคร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
  โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ อุดรธานี
  คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์
  ทัพคล้าย บ้านไร่ อุทัยธานี

 

วัดที่สอบบาลีได้ในชั้นประโยค ป.ธ.3

  วัด อำเภอ สำนักเรียน/จังหวัด
สอบได้ 67 รูป โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา
สอบได้ 36 รูป ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ เมือง ฉะเชิงเทรา
สอบได้ 25 รูป จองคำ งาว ลำปาง
สอบได้ 12 รูป พญาภู เมือง น่าน
  พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
สอบได้ 11 รูป คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์
สอบได้ 9 รูป ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม
  บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
สอบได้ 8 รูป โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม
สอบได้ 7 รูป ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ
  สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
  เชิงเลน ปากเกร็ด นนทบุรี
  หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา
สอบได้ 6 รูป ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
  สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง
  แสนสุข มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
  ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
  ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
  บางไผ่ บางบัวทอง นนทบุรี
  พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
สอบได้ 5 รูป ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม
  ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
  พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  พระธาตุช่อแฮ่ เมือง แพร่
  สวนหงส์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สอบได้ 4 รูป ศาลา พิมาย นครราชสีมา
  บัวขวัญ เมือง นนทบุรี
  เกียรติแก้วสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
  บูรพา สว่างแดนดิน สกลนคร
  พระนอนจักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี
  โพธิ์ชัย เมือง หนองคาย
สอบได้ 3 รูป ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
  เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา
  ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม
  สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง
  สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม
  อโศการาม นามน กาฬสินธุ์
  ธาตุ เมือง ขอนแก่น
  นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
  ราษฎร์บูรณะ โคกโพธิ์ ปัตตานี
  สนธิกรประชาราม เมือง เพชรบูรณ์ (ธ)
  พระบาทมิ่งเมือง เมือง แพร่
  หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
  ใหม่จำปาทอง เมือง ลพบุรี
  คันลัด พระประแดง สมุทรปราการ
  หนองพันเทา สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
สอบได้ 2 รูป นางนอง จอมทอง วัดราชโอรสาราม
  อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวราราม
  คลองเตยใน คลองเตย คณะเขตคลองเตย
  นวลจันทร์ บึงกุ่ม คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
  ลาดพร้าว ลาดพร้าว คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
  อุดมรังสี หนองแขม คณะเขตหนองแขม
  ไตรภูมิ กมลาไสย กาฬสินธุ์
  หนองแวง เมือง ขอนแก่น
  ชัยศรี น้ำพอง ขอนแก่น
  โพธิ์ทอง หนองเรือ ขอนแก่น
  โพธิ์กลาง มัญจาคีรี ขอนแก่น
  ท่าเกวียน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
  เกตุสโมสร บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
  ด่านประชากร หลังสวน ชุมพร
  ชุมพรรังสรรค์ เมือง ชุมพร
  มงคลธรรมกายาราม แม่สาย เชียงราย
  วิเวกวราราม เมือง ตราด
  พระประโทณเจดีย์ เมือง นครปฐม
  สว่างสุวรรณาราม เมือง นครพนม
  โพธิ์ เมือง นครราชสีมา
  ชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
  เฉลิมพระเกียรติ เมือง นนทบุรี
  มิ่งเมือง เมือง น่าน
  ปัญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี
  มหาธาตุ เมือง เพชรบูรณ์
  บางบำหรุ บางพลัด มหาธาตุ
  แจ้งแสงอรุณ เมือง สกลนคร
  โพธิ์ปฐมาวาส เมือง สงขลา
  บางโฉลงใน บางพลี สมุทรปราการ
  พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
  พิพัฒน์มงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
  ป่าเลย์ไลยก์ เมือง สุพรรณบุรี
  ลำดวน เมือง หนองคาย
  ศรีษะเกษ เมือง หนองคาย
  นาฬิกวนาวาส เมือง หนองคาย
  คลองละมุง พิชัย อุตรดิตถ์
สอบได้ 1 รูป กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร
  จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์ วัดจักรวรรดิราชาวาส
  ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง
  นรนาถสุนทริการาม พระนคร วัดนรนาถสุนทริการาม
  นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี
  บพิตรพิมุข สัมพันธวง์ วัดบพิตรพิมุข
  มัชฌันติการาม บางซื่อ วัดบวรนิเวศวิหาร
  เบญจมบพิตร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
  ปทุมคงคา สัมพันธวงศ์ วัดปทุมคงคา
  กำแพงบางจาก ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ
  วรามาตยภัณฑสาราราม ธนบุรี วัดปากน้ำ
  พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
  พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน
  โพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม ธนบุรี วัดโพธินิมิตร
  ทองบน ยานนาวา วัดยานนาวา
  ยางสุทธาราม บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม
  อโศการาม เมือง วัดราชบพิธ
  กก จอมทอง วัดราชโอรสาราม
  สีสุก จอมทอง วัดราชโอรสาราม
  ศรีสุดาราม บางกอกน้อย วัดศรีสุดาราม
  อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
  เวฬุวนาราม ดอนเมือง คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
  อมรคีรี บางพลัด คณะเขตบางพลัด
  ปากน้ำฝั่งใต้ ภาษีเจริญ คณะเขตภาษีเจริญ
  สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
  คลองเตยนอก คลองเตย คณะเขตสวนหลวง
  กระบี่น้อย เมือง กระบี่
  โภคาจูฑามาตย์ เมือง กระบี่
  ราษฎร์รังสรรค์ อ่าวลึก กระบี่
  ปากบาง ท่ามะกา กาญจนบุรี
  ไชยชุมพลชนะสงคราม เมือง กาญจนบุรี
  หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
  สี่แยกสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
  สว่างใต้ ร่องคำ กาฬสินธุ์
  บ้านกกตาล กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
  อร่ามมงคล ยางตลาด กาฬสินธุ์
  กลาง เมือง กาฬสินธุ์
  ปฐมเกษาราม กมลาไสย กาฬสินธุ์
  โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด กาฬสินธุ์
  วีระวงศาวาส สมเด็จ กาฬสินธุ์ (ธ)
  ท่าพระเนาว์ เมือง ขอนแก่น
  กลาง ท่าใหม่ จันทบุรี
  เกาะแก้วสุวรรณาราม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
  เทพนิมิต เมือง ฉะเชิงเทรา (ธ)
  แจ้งเจริญดอน เมือง ชลบุรี
  ใหญ่อินทาราม เมือง ชลบุรี
  เขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี
  ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
  บ่อทองราษฎร์บำรุง บ่อทอง ชลบุรี
  ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ชัยนาท
  ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
  โพธิ์งาม สรรพยา ชัยนาท
  สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา ชัยนาท
  ชัยภูมิวนาราม เมือง ชัยภูมิ
  ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
  สันต้นผึ้ง เมือง เชียงราย
  พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
  ศรีโสดา เมือง เชียงใหม่
  ป่างิ้ว สารภี เชียงใหม่
  คลองน้ำเจ็ด เมือง ตรัง
  นิโครธาราม เมือง ตรัง
  สุวรรณมงคล เมือง ตราด
  พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม
  พระงาม เมือง นครปฐม
  มหาธาตุ เมือง นครพนม
  ศรีเทพประดิษฐาราม เมือง นครพนม (ธ)
  สุสาน เมือง นครราชสีมา
  ทองหลาง พระทองคำ นครราชสีมา
  สะแก เมือง นครราชสีมา
  พะไล เมือง นครราชสีมา
  แสงสวรรค์ ชุมแสง นครสวรรค์
  ศรีประวัติ บางกรวย นนทบุรี
  พิกุลทอง บางกรวย นนทบุรี
  สาลีโขภิตาราม ปากเกร็ด นนทบุรี
  ใหญ่สว่างอารมณ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
  บุญยืน เวียงสา น่าน
  ภูมินทร์ เมือง น่าน
  กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  ศักดิ์ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
  สันติการาม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
  เกาะแก้ว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  มณีศรีมหาธาตุ ตะกั่วทุ่ง พังงา
  มงคลทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
  พระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง พิษณุโลก
  ต้นสน บ้านแหลม เพชรบุรี
  ยางชุม ท่ายาง เพชรบุรี
  บุญทวี เมือง เพชรบุรี
  ไพรสณฑ์ศักดาราม หล่มสัก เพชรบูรณ์
  เชตวัน เมือง แพร่
  ร่องซ้อ เมือง แพร่
  บูรพารามใต้ ทรายมูล ยโสธร
  ป่าจันทวนาราม เลิงนกทา ยโสธร
  สว่างแสงจันทร์ พนมไพร ร้อยเอ็ด
  สุวรรณคีรีวิหาร เมือง ระนอง
  สุวรรณคีรีวิหาร เมือง ระนอง
  โกสินารายน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
  มหาธาตุ เมือง ราชบุรี
  หนองหอย เมือง ราชบุรี
  อริยวงศาราม บ้านโป่ง ราชบุรี (ธ)
  หนองปลาขอ เมือง ลำพูน
  โนนสวรรค์ เมือง เลย
  ศรีวิชัยวนาราม เมือง เลย
  หัวป้อมใน เมือง สงขลา
  แหลมทราย เมือง สงขลา
  บางโฉลงนอก บางพลี สมุทรปราการ
  กลาง เมือง สมุทรปราการ
  กิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
  ธรรมนิมิต เมือง สมุทรสงคราม (ธ)
  สุทธิวาตวราราม เมือง สมุทรสาคร
  ป้อมวิเชียรโชติการาม เมือง สมุทรสาคร
  วังม่วง วังม่วง สระบุรี
  หนองพระบาง หนองแค สระบุรี
  พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
  โพธิ์เงิน เมือง สิงห์บุรี
  หนองโว้ง สวรรคโลก สุโขทัย
  พยัคฆาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
  ยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
  บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
  มีชัยท่า เมือง หนองคาย
  ยอดแก้ว เมือง หนองคาย
  กุกุรัตนาราม เมือง หนองคาย
  ชัยพร เมือง หนองคาย
  ศรีใคร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
  สำราญนิเวศ เมือง อำนาจเจริญ (ธ)
  โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ อุดรธานี
  ยางน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
  แสงเกษม เดชอุดม อุบลราชธานี
  วารินทราราม วารินชำราบ อุบลราชธานี
  คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี

 

วัดที่สอบบาลีได้ในชั้นประโยค 1-2

  วัด อำเภอ สำนักเรียน/จังหวัด
สอบได้ 93 รูป ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
สอบได้ 47 รูป ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ เมือง ฉะเชิงเทรา
สอบได้ 42 รูป ธาตุ เมือง ขอนแก่น
สอบได้ 37 รูป โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา
สอบได้ 28 รูป จองคำ งาว ลำปาง
สอบได้ 27 รูป บูรพารามใต้ ทรายมูล ยโสธร
สอบได้ 23 รูป หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา
สอบได้ 22 รูป โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม
  พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
สอบได้ 21 รูป หนองแวง เมือง ขอนแก่น
  พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
สอบได้ 20 รูป โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ อุดรธานี
สอบได้ 18 รูป ท่าพระเจริญพรต เมือง นครสวรรค์
สอบได้ 17 รูป พระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง พิษณุโลก
สอบได้ 16 รูป ชัยศรี น้ำพอง ขอนแก่น
สอบได้ 15 รูป จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์ วัดจักรวรรดิราชาวาส
  บางนาใน บางนา วัดบางนาใน
  บึง เมือง นครราชสีมา
สอบได้ 13 รูป ประชานิมิต วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
  ชัยพร เมือง หนองคาย
สอบได้ 11 รูป พระบาทมิ่งเมือง เมือง แพร่
  ศรีบุญเรือง วังสะพุง เลย
  พิชโสภาราม เขมราฐ อุบลราชธานี
สอบได้ 10 รูป อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
  อโศการาม นามน กาฬสินธุ์
  ชัยภูมิพิทักษ์ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
  ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
  ศรีวิชัยวนาราม เมือง เลย
  พระนอนจักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี
  คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์
สอบได้ 9 รูป แสนสุข มีนบุรี คณะเขตมีนบุรี
  สว่างหัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์
  สะแก เมือง นครราชสีมา
  ชูจิตธรรมาราม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (ธ)
  พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
  สวนหงส์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สอบได้ 8 รูป ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ
  วีระวงศาวาส สมเด็จ กาฬสินธุ์ (ธ)
  หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น
  แจ้งสว่างนอก ชุมแพ ขอนแก่น
  ชัยสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
  บางไผ่ บางบัวทอง นนทบุรี
  ศรีชมชื่น เมือง หนองคาย
สอบได้ 7 รูป ปฐมเกษาราม กมลาไสย กาฬสินธุ์
  โพธิ์ทอง หนองเรือ ขอนแก่น
  โพธาราม เมือง นครสวรรค์
  หัวช้าง เมือง ลพบุรี
สอบได้ 6 รูป ธาตุทอง วัฒนา วัดธาตุทอง
  พระแท่นดงรัง ท่ามะกา กาญจนบุรี
  ไตรภูมิ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
  ไชยวาร หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
  เทพนิมิตร เมือง ฉะเชิงเทรา (ธ)
  พระประโทณเจดีย์ เมือง นครปฐม
  ศาลา พิมาย นครราชสีมา
  เชิงเลน ปากเกร็ด นนทบุรี
  บัวขวัญ เมือง นนทบุรี
  ชลประทานรังสฤษฎ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
  พญาภู เมือง น่าน
  มหาธาตุ เมือง เพชรบูรณ์
  หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
  ประดิษฐ์ธรรมคุณ เมือง หนองคาย
  ศรีใคร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
  โพธิสมภรณ์ เมือง อุดรธานี (ธ)
สอบได้ 5 รูป ดาวดึงษาราม บางพลัด วัดดาวดึงษาราม
  นรนาถสุนทริการาม พระนคร วัดนรนาถสุนทริการาม
  มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม
  ร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์
  หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
  สว่างใต้ ร่องคำ กาฬสินธุ์
  ตาลล้อม เมือง ชลบุรี
  ศรีโสดา เมือง เชียงใหม่
  พระธาตุแช่แห้ง ภูเพียง น่าน
  กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  พระธาตุช่อแฮ เมือง แพร่
  แพงศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
  เกียรติแก้วสามัคคี ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
  ศิริวราวาส กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
  มีชัยท่า เมือง หนองคาย
  หลวงพิสัยเจติยาราม โพนพิสัย หนองคาย
  ศรีษะเกษ เมือง หนองคาย
  ไชโย ไชโย อ่างทอง
  ศรีชมชื่น บ้านดุง อุดรธานี
  ศิรินทราวาส โนนสะอาด อุดรธานี
สอบได้ 4 รูป ราชสิงขร บางคอแหลม วัดราชสิงขร
  ราชสิทธาราม บางกอกใหญ่ วัดราชสิทธาราม
  สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา
  ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ คณะเขตบางแค
  สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
  โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด กาฬสินธุ์
  สี่แยกสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
  บุญบาลประดิษฐ์ ชุมแพ ขอนแก่น
  สุทธิวารี เมือง จันทบุรี
  สุวรรณมงคล เมือง ตราด
  คลองส่งน้ำ เมือง นครราชสีมา
  คีรีวงศ์ เมือง นครสวรรค์
  กลาง เมือง บุรีรัมย์
  เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี
  ราษฎร์บูรณะ โคกโพธิ์ ปัตตานี
  ห้วยทรายใต้ ชะอำ เพชรบุรี
  โพธิ์งาม เมือง เพชรบูรณ์
  ดอนดี เมือง แพร่
  ปัจจิม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
  กลางมิ่งเมือง เมือง ร้อยเอ็ด
  อุบลบรทิพย์ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
  วังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุง เลย
  โพธิ์ชัย เมือง หนองคาย
  จอมมณี เมือง หนองคาย
  ใหม่สัญญาศิริเขต นายูง อุดรธานี
  สว่างโยมาลัย กุมภวาปี อุดรธานี
  คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
สอบได้ 3 รูป กัลยาณมิตร ธนบุรี วัดกัลยาณมิตร
  ดุสิดาราม บางกอกน้อย วัดดุสิดาราม
  นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี
  ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ วัดบพิตรพิมุข
  ปทุมวนาราม ปทุมวัน วัดปทุมวนาราม
  สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง
  บุญรอดธรรมาราม พระโขนง คณะเขตพระโขนง-บางนา
  กลาง เมือง กาฬสินธุ์
  อร่ามมงคล ยางตลาด กาฬสินธุ์
  ประชานิยม เมือง กาฬสินธุ์ (ธ)
  พระบรมธาตุ เมือง กำแพงเพชร
  กลาง เมือง ขอนแก่น
  นอก เมือง ชลบุรี
  ใหญ่อินทาราม เมือง ชลบุรี
  พระสิงห์ เมือง เชียงราย
  ศรีบุญเรือง เมือง เชียงราย
  กะพังสุรินทร์ เมือง ตรัง
  พระงาม เมือง นครปฐม
  พระธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
  นาหุบ บรรพตพิสัย นครสวรรค์
  ไทรใต้ เมือง นครสวรรค์
  ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
  แสงดาว เมือง น่าน
  ใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
  มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  บ้านพาสน์ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
  ไพรสณฑ์ศักดาราม หล่มสัก เพชรบูรณ์
  เมธังกราวาส เมือง แพร่
  เนินพระ เมือง ระยอง
  คันลัด พระประแดง สมุทรปราการ
  พยัคฆาราม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
  ลำดวน เมือง หนองคาย
  ยอดแก้ว เมือง หนองคาย
  พิศาลรัญญาวาส เมือง หนองบัวลำภู (ธ)
  บ่อชะเนง หัวตะพาน อำนาจเจริญ
  สระมณี หนองหาน อุดรธานี
  หนองเป็ด ตาลสุม อุบลราชธานี
สอบได้ 2 รูป ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม
  ชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน วัดชัยพฤกษมาลา
  ทองธรรมชาติ คลองสาน วัดทองธรรมชาติ
  ปทุมคงคา สัมพันธวงศ์ วัดปทุมคงคา
  มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร วัดมหาธาตุ
  บางบำหรุ บางพลัด วัดมหาธาตุ
  จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวราราม พระสมุทรเจดีย์ วัดราชบพิธ
  เวฬุวนาราม ดอนเมือง คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
  เสมียนนารี จตุจักร คณะเขตบางเขน-จตุจักร
  พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
  ดงสัก ท่ามะกา กาญจนบุรี
  ปฐมแพงศรี ร่องคำ กาฬสินธุ์
  อุทัยโนนเขวา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
  ธรรมพิทักษ์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
  โพธิ์กลาง มัญจาคีรี ขอนแก่น
  มงคลหลวง บ้านไผ่ ขอนแก่น
  ธาตุกุดกว้าง เมือง ขอนแก่น
  เกาะแก้วสุวรรณาราม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
  เกตุสโมสร บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
  สว่างฟ้าพฤฒาราม บางละมุง ชลบุรี
  เขต หนองบัวแดง ชัยภูมิ
  ไพรีพินาศ เมือง ชัยภูมิ
  ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
  ชุมพรรังสรรค์ เมือง ชุมพร
  มงคลธรรมกายาราม แม่สาย เชียงราย
  พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่
  พระธาตุศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
  เจดีย์งาม ฝาง เชียงใหม่
  โนนเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
  เดิม พิมาย นครราชสีมา
  นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
  ทุ่งท่าเสา บรรพตพิสัย นครสวรรค์
  แสงสวรรค์ ชุมแสง นครสวรรค์
  พิกุลทอง บางกรวย นนทบุรี
  นครอินทร์ เมือง นนทบุรี
  มะสง ไทรน้อย นนทบุรี
  เฉลิมพระเกียรติ เมือง นนทบุรี
  เปรมประชา เมือง ปทุมธานี
  ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
  ศิวาราม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
  ท่าหลวง เมือง พิจิตร
  ปากอ่าวบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
  โพธิ์กลาง เมือง เพชรบูรณ์
  สนธิกรประชาราม เมือง เพชรบูรณ์ (ธ)
  หัวดงนาค่าย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
  สว่างอารมย์ เมือง ร้อยเอ็ด
  กลาง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
  มิ่งเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด (ธ)
  หนองหอย เมือง ราชบุรี
  อริยวงศาราม บ้านโป่ง ราชบุรี (ธ)
  ท่ามะโอ เมือง ลำปาง
  ชัยมงคล เมือง สงขลา
  พิชัยสงคราม เมือง สมุทรปราการ
  ป้อมวิเชียรโชติการาม เมือง สมุทรสาคร
  ศรีบุรีรตนาราม เมือง สระบุรี
  ไผ่ดำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี (ธ)
  หนองโว้ง สวรรคโลก สุโขทัย
  ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
  โกเสยเขต เมือง หนองคาย
  โพธิสมภาร เมือง หนองคาย
  โพธิ์งาม โพนพิสัย หนองคาย
  นาฬิกวนาวาส เมือง หนองคาย
  ศรีบัวบาง เมือง หนองคาย
  นางในธัมมิการาม วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
  บ้านเก่าบ่อ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
  ดงคำ บ้านดุง อุดรธานี
  คลองละมุง พิชัย อุตรดิตถ์
สอบได้ 1 รูป ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
  ทองนพคุณ คลองสาน วัดทองนพคุณ
  เทพธิดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม
  เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา
  บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ์ วัดบพิตรพิมุข
  ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร
  บุณยประดิษฐ์ บางแค วัดบุณยประดิษฐ์
  โบสถ์สามเสน ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
  เบญจมบพิตร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
  เทวราชกุญชร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
  แก้วฟ้าจุฬามณี ดุสิต วัดเบญจมบพิตร
  วิจิตรการนิมิตร ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ
  พรหมวงศาราม ดินแดง วัดพรหมวงศาราม
  พระพิเรนทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดพระพิเรนทร์
  ท่าพระ บางกอกใหญ่ วัดมหาธาตุ
  ยางสุทธาราม บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม
  ฉิมทายกาวาส บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม
  ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม
  อโศการาม เมือง วัดราชบพิธ
  อาษาสงคราม พระประแดง วัดราชบพิธ
  เรืองยศสุทธาราม บางคอแหลม วัดราชสิงขร
  บางประทุนนอก จอมทอง วัดราชโอรสาราม
  ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต วัดราชาธิวาสวิหาร
  สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม
  รับน้ำ บ้านโป่ง วัดอนงคาราม
  อนงคาราม คลองสาน วัดอนงคาราม
  ม่วง บางแค คณะเขตบางแค
  อมรคีรี บางพลัด คณะเขตบางพลัด
  ปากน้ำฝั่งใต้ ภาษีเจริญ คณะเขตภาษีเจริญ
  บุญศรีมุนีกรณ์ คันนายาว คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
  ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
  คลองเตยนอก คลองเตย คณะเขตสวนหลวง
  ปากบ่อ สวนหลวง คณะเขตสวนหลวง
  อุดมรังสี หนองแขม คณะเขตหนองแขม
  น้ำตก ไทรโยค กาญจนบุรี
  ไชยชุมพลชนะสงคราม เมือง กาญจนบุรี
  ดอนสว่าง ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
  ใหม่ธงชัย คลองลาน กำแพงเพชร
  มิ่งเมืองพลาราม พล ขอนแก่น
  วิจารณ์สว่างโศก เมือง ขอนแก่น
  ศรีนวล เมือง ขอนแก่น
  ป่านันทิกวัน หนองเรือ ขอนแก่น
  ป่าเทพเจริญธรรม เมือง ขอนแก่น
  หนองหงส์ ท่าใหม่ จันทบุรี
  บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา
  โป่งตามุข พานทอง ชลบุรี
  บ่อทองราษฎร์บำรุง บ่อทอง ชลบุรี
  เขาบุญมีดาราราม บางละมุง ชลบุรี
  เนินหลังเต่า พนัสนิคม ชลบุรี
  ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี
  ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
  ทรงธรรม จัตุรัส ชัยภูมิ
  ชัยภูมิวนาราม เมือง ชัยภูมิ
  นครบาล ภูเขียว ชัยภูมิ
  พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง แม่สาย เชียงราย
  สันต้นผึ้ง เมือง เชียงราย
  ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
  เจ็ดยอด เมือง เชียงใหม่
  โลกโมฬี เมือง เชียงใหม่
  วังสิงห์คำ เมือง เชียงใหม่
  ป่าเหมือด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ชัยมงคล เมือง เชียงใหม่
  พระธาตุสุนันทา แม่แตง เชียงใหม่
  พระธาตุดอยสุเทพ เมือง เชียงใหม่
  แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
  ดอยสัพพัญญู แม่วาง เชียงใหม่
  ป่าตึงก๊างหงส์ แม่แตง เชียงใหม่
  ทุ่งหวัง เมือง ตรัง
  หนองเสม็ด เมือง ตราด
  อุดมธานี เมือง นครนายก
  บ่อตะกั่วพุทธาราม นครชัยศรี นครปฐม
  ห้วยจระเข้ เมือง นครปฐม
  ปรีดาราม สามพราน นครปฐม
  เสนหา เมืองนครปฐม นครปฐม (ธ)
  สว่างสุวรรณาราม เมือง นครพนม
  พายัพ เมือง นครราชสีมา
  หนองปรู เมือง นครราชสีมา
  ศรีชลสินธุ์ โนนไทย นครราชสีมา
  บ้านกล้วย เมือง นครราชสีมา
  ตะคองเก่า เมือง นครราชสีมา
  ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
  หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
  ศีรษะช้าง เมือง นครราชสีมา
  โคก โนนไทย นครราชสีมา
  สุทธจินดา เมือง นครราชสีมา (ธ)
  มะนาวหวาน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
  วรนาถบรรพต เมือง นครสวรรค์
  เกรียงไกรกลาง เมือง นครสวรรค์
  ส้มเสี้ยว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
  หนองปลิง เมือง นครสวรรค์
  จอมคีรีนาคพรต เมือง นครสวรรค์
  บางกร่าง เมือง นนทบุรี
  ไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
  ลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี
  ศรีเขตนันทาราม ปากเกร็ด นนทบุรี
  ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
  สะแก บางใหญ่ นนทบุรี
  ปากน้ำ เมือง นนทบุรี
  พิกุลทอง บางกรวย นนทบุรี
  ศรีประวัติ บางกรวย นนทบุรี
  ก้อ แม่จริม น่าน
  ธงน้อย เมือง น่าน
  ห้วยซ้อ แม่จริม น่าน
  สวนตาล เมือง น่าน
  ภูมินทร์ เมือง น่าน
  ศรีนาเรือง เมือง น่าน
  ดู่ใต้ เมือง น่าน
  เชียงยืน เมือง น่าน
  สวนหอม เมือง น่าน
  ส่างอรุณ เมือง น่าน
  พระพุทธบาทเขากระโดง เมือง บุรีรัมย์
  สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์
  ลาดสนุ่น ลำลูกกา ปทุมธานี
  ปัญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี
  ชินวราราม เมือง ปทุมธานี
  ป่ากลางทุ่ง เมือง ปทุมธานี
  ธรรมิการาม เมือง ประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
  ธรรมนาวา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
  ตองปุ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  ศักดิ์ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
  พุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  ศรีโคมคำ เมือง พะเยา
  ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
  นางพญา เมือง พิษณุโลก
  มะขามเตี้ย เมือง พิษณุโลก
  สวนร่มบารมี พรหมพิราม พิษณุโลก
  นาเมือง นครไทย พิษณุโลก
  บางลำพู บ้านแหลม เพชรบุรี
  ไร่ดอน เมือง เพชรบุรี
  เขาตะเครา บ้านแหลม เพชรบุรี
  ป้อม เมือง เพชรบุรี
  ป่าวิสุทธิคุณ ชะอำ เพชรบุรี
  สระเกศ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
  ทุ่งกวาว เมือง แพร่
  ร่องฟอง เมือง แพร่
  นาแหลมเหนือ เมือง แพร่
  ปัจจิมเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
  ราษฎร์สังคม เชียงยืน มหาสารคาม
  ปัจจิมเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
  อุทัยทิศ เมือง มหาสารคาม
  ป่าทัพม้า เชียงยืน มหาสารคาม
  ทัพป่าจิก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
  ทองนพคุณ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
  ม่วยต่อ เมือง แม่ฮ่องสอน
  มหาธาตุ เมือง ยโสธร
  สระแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด
  เมืองสรวงเก่า เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
  บูรพาภิราม เมือง ร้อยเอ็ด
  สุวรรณคีรีวิหาร เมือง ระนอง
  สุวรรณรังสรรค์ บ้านฉาง ระยอง
  สามัคคีคุณาวาส เมือง ระยอง
  ตาขัน บ้านค่าย ระยอง
  หนองโบสถ์ บ้านฉาง ระยอง
  ป่าประดู่ เมือง ระยอง
  เขาวัง เมือง ราชบุรี
  ชาวเหนือ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
  มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
  สวนดอก เมือง ลำปาง
  น้ำโท้ง เมือง ลำปาง
  สันเจดีย์ บ้านโฮ่ง ลำพูน
  กมลธัชชยาราม เมือง ลำพูน
  โพนงาม เมือง เลย
  ศรีจันทร์ เมือง เลย
  บ้านโดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
  เจียงอีมงคลวราราม เมือง ศรีสะเกษ
  นาทวี นาทวี สงขลา
  หงส์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ สงขลา
  โคกสมานคุณ หาดใหญ่ สงขลา
  ราษฎร์บูรณะ บางพลี สมุทรปราการ
  บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
  หัวคู้ บางพลี สมุทรปราการ
  แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
  ไตรสามัคคี เมือง สมุทรปราการ
  บางโฉลงนอก บางพลี สมุทรปราการ
  ครุใน พระประแดง สมุทรปราการ
  บางด้วนนอก เมือง สมุทรปราการ
  โปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง สมุทรปราการ
  ศรีวารีน้อย บางพลี สมุทรปราการ
  เพชรสมุทร เมือง สมุทรสงคราม
  เกตุมดีศรีวราราม เมือง สมุทรสาคร
  เกตุแก้ว แก่งคอย สระบุรี
  จำศีล แก่งคอย สระบุรี
  แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
  พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
  โพธิ์ศรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี (ธ)
  ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร สุโขทัย
  สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
  หนองพันเทา สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
  ประเดิม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
  บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
  ไทรงาม ชุมพลบุรี สุรินทร์
  พรหมสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
  ศาลาลอย เมือง สุรินทร์
  พระธาตุราษฎร์บำรุง เมือง หนองคาย
  กุมภประดิษฐ์ ท่าบ่อ หนองคาย
  ป่าพัฒนาพร โซ่พิสัย หนองคาย
  ท่าลี่ศรีสะอาด โพนพิสัย หนองคาย
  ป่าธรรมสามัคคี เมือง หนองคาย
  ศรีคุณเมือง เมือง หนองคาย
  เวฬุวัน ศรีวิไล หนองคาย (ธ)
  ศรีเจริญโพนบก เพ็ญ อุดรธานี
  เทพสิงหาร นายูง อุดรธานี
  โยธานิมิตร เมือง อุดรธานี (ธ)
  ป่าโนนนิเวศน์ เมือง อุดรธานี (ธ)
  บ่อทับใต้ หนองฉาง อุทัยธานี

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system