"สมเด็จวัดปากน้ำ" พอใจผลสอบบาลี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวในการปิดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ ว่า การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2552 ถือว่ามีพระสงฆ์และสามเณรเข้าสอบมากกว่าปี 2551 ซึ่งการสอบได้สอบตกนั้นเป็นเรื่องปกติ ผลการสอบเป็นที่น่าพอใจแม้ว่าสถิติผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) เมื่อปี 2551 จำนวน 25 รูป และในปีนี้ จะเพิ่มมาเป็น 40 รูป แต่ยังไม่ถึง 50 รูปเหมือนปีก่อนหน้านี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพการศึกษาของพระสงฆ์จะด้อยลงไป

สาเหตุหนึ่ง อาตมาคิดว่าเป็นเพราะผู้เข้าสอบเก็งข้อสอบที่คิดว่ายากเกินไป ทั้งๆ ที่ข้อสอบของปีนี้ออกมาค่อนข้างง่าย และเป็นพื้นฐานทั่วไป จึงทำให้ผู้ที่สอบ ป.ธ.9 ได้ไม่ถึง 50 รูปต่อปี การสอบบาลีจะมุ่งเน้นความรู้ความอุตสาหะของพระภิกษุสามเณร จึงขอฝากผู้ที่สอบได้ทั้งหมดให้นำความรู้ที่ได้ไปเทศน์และเผยแพร่ยังประชาชน โดยเฉพาะเรื่องความสามัคคี ความสมัครสมานให้ประชาชนในประเทศมีความรัก สามัคคีไม่แบ่งฝ่ายเพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ประเทศกำลังต้องการ

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system