เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบาลี

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
danny สงสัย 1 3 ปี 3 สัปดาห์ ago
by danny_2554
2 ปี 49 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
danny สงสัย 2 8 ปี 36 สัปดาห์ ago
by danny_2554
3 ปี 3 สัปดาห์ ago
by danny_2554
ฉายา อาทโร 1 5 ปี 43 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
3 ปี 29 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอความกรุณา แปลคำบาลีด้วยครับ 1 4 ปี 10 สัปดาห์ ago
by vilat
3 ปี 52 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 4 ปี 30 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 4 ปี 35 สัปดาห์ ago
by กฤติน
ไม่มีข้อมูล
อักษร ป. 0 5 ปี 3 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ฉายาพระบวชใหม่ ธัมมะพโร แปลว่า อะไรครับ (ขอบพระคุณครับ) 0 5 ปี 10 สัปดาห์ ago
by oratai
ไม่มีข้อมูล
ใครพอจะมีไฟล์บาลี ดังต่อไปนี้บ้าง 0 5 ปี 16 สัปดาห์ ago
by pricha
ไม่มีข้อมูล
บอร์ดนี้ 0 5 ปี 41 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลเป็นบาลีให้ด้วย 0 5 ปี 41 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบว่าถ้าเป็นภาษาบาลีจะพูดว่าอย่างไร? 0 5 ปี 43 สัปดาห์ ago
by Aeklaser
ไม่มีข้อมูล
ยังแปลไม่ได้ 0 6 ปี 5 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ต้องการเรียนบาลีภาษา 4 6 ปี 36 สัปดาห์ ago
by titatummo
6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ก็แล้วแต่
รวมความเห็นผู้เยี่ยมชม 9 6 ปี 44 สัปดาห์ ago
by admin
6 ปี 38 สัปดาห์ ago
by admin
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 1 6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by สายลม
6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by admin
อุณหิสสวิชยคาถา 1 6 ปี 46 สัปดาห์ ago
by sahatphon
6 ปี 46 สัปดาห์ ago
by admin
ขอทราบ ความหมาย ฉายา อาภัทธโร ครับ 1 6 ปี 46 สัปดาห์ ago
by tumhnoo
6 ปี 46 สัปดาห์ ago
by admin
สงสัยการอ่านศัพท์บาลีบางศัพท์ 1 6 ปี 47 สัปดาห์ ago
by sahatphon
6 ปี 47 สัปดาห์ ago
by admin
นมัสการรบกวนสอบถามพระอาจารย์ 2 6 ปี 50 สัปดาห์ ago
by chirasak
6 ปี 50 สัปดาห์ ago
by chirasak
ขอนิมนต์/เชิญ ตั้งกระทู้ สนทนา ประสาบาลี 9 10 ปี 50 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
7 ปี 6 สัปดาห์ ago
by พระบูรพาคณรฃาจารย์
นินมต์รบกวนหน่อยคับ 0 7 ปี 10 สัปดาห์ ago
by IIDIEHARDII
ไม่มีข้อมูล
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค 0 7 ปี 28 สัปดาห์ ago
by THONGYOI.S
ไม่มีข้อมูล
การออกเสียงคำว่า อฺุหสฺส ออกเสิยงอย่างไร 3 8 ปี 41 สัปดาห์ ago
by takeang
8 ปี 36 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยตรวจทานบาลีบทนี้ให้ด้วยครับ 2 8 ปี 40 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
8 ปี 40 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content