เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบาลี

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
ความหมาย ฯ เป ฯ 1 10 ปี 11 สัปดาห์ ago
by พุทธะนัง
10 ปี 11 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
ขอถามเรื่องการอ่านภาษาบาลีครับ 3 10 ปี 11 สัปดาห์ ago
by kittivisuddho
10 ปี 10 สัปดาห์ ago
by kittivisuddho
บทสวด กับ เสียงสวด ไม่ตรงกัน 3 10 ปี 10 สัปดาห์ ago
by พุทธะนัง
9 ปี 29 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
จะสอบ ปย.1-2 1 10 ปี 16 สัปดาห์ ago
by homealon
9 ปี 5 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ถอดภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ 1 9 ปี 3 สัปดาห์ ago
by nueng
9 ปี 3 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
ช่วยตรวจทานบาลีบทนี้ให้ด้วยครับ 2 8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
การออกเสียงคำว่า อฺุหสฺส ออกเสิยงอย่างไร 3 8 ปี 22 สัปดาห์ ago
by takeang
8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค 0 7 ปี 9 สัปดาห์ ago
by THONGYOI.S
ไม่มีข้อมูล
นินมต์รบกวนหน่อยคับ 0 6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by IIDIEHARDII
ไม่มีข้อมูล
ขอนิมนต์/เชิญ ตั้งกระทู้ สนทนา ประสาบาลี 9 10 ปี 32 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by พระบูรพาคณรฃาจารย์
นมัสการรบกวนสอบถามพระอาจารย์ 2 6 ปี 32 สัปดาห์ ago
by chirasak
6 ปี 32 สัปดาห์ ago
by chirasak
สงสัยการอ่านศัพท์บาลีบางศัพท์ 1 6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by sahatphon
6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by admin
ขอทราบ ความหมาย ฉายา อาภัทธโร ครับ 1 6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by tumhnoo
6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by admin
อุณหิสสวิชยคาถา 1 6 ปี 27 สัปดาห์ ago
by sahatphon
6 ปี 27 สัปดาห์ ago
by admin
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 1 6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by สายลม
6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by admin
รวมความเห็นผู้เยี่ยมชม 9 6 ปี 26 สัปดาห์ ago
by admin
6 ปี 20 สัปดาห์ ago
by admin
ต้องการเรียนบาลีภาษา 4 6 ปี 17 สัปดาห์ ago
by titatummo
6 ปี 17 สัปดาห์ ago
by ก็แล้วแต่
ยังแปลไม่ได้ 0 5 ปี 39 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบว่าถ้าเป็นภาษาบาลีจะพูดว่าอย่างไร? 0 5 ปี 25 สัปดาห์ ago
by Aeklaser
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลเป็นบาลีให้ด้วย 0 5 ปี 23 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
บอร์ดนี้ 0 5 ปี 23 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ใครพอจะมีไฟล์บาลี ดังต่อไปนี้บ้าง 0 4 ปี 50 สัปดาห์ ago
by pricha
ไม่มีข้อมูล
ฉายาพระบวชใหม่ ธัมมะพโร แปลว่า อะไรครับ (ขอบพระคุณครับ) 0 4 ปี 44 สัปดาห์ ago
by oratai
ไม่มีข้อมูล
อักษร ป. 0 4 ปี 36 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 4 ปี 16 สัปดาห์ ago
by กฤติน
ไม่มีข้อมูล
Syndicate content