เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบาลี

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
ความหมาย ฯ เป ฯ 1 12 ปี 16 สัปดาห์ ago
by พุทธะนัง
12 ปี 16 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
ขอถามเรื่องการอ่านภาษาบาลีครับ 3 12 ปี 17 สัปดาห์ ago
by kittivisuddho
12 ปี 16 สัปดาห์ ago
by kittivisuddho
บทสวด กับ เสียงสวด ไม่ตรงกัน 3 12 ปี 15 สัปดาห์ ago
by พุทธะนัง
11 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
จะสอบ ปย.1-2 1 12 ปี 22 สัปดาห์ ago
by homealon
11 ปี 10 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ถอดภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ 1 11 ปี 9 สัปดาห์ ago
by nueng
11 ปี 9 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
ช่วยตรวจทานบาลีบทนี้ให้ด้วยครับ 2 10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
การออกเสียงคำว่า อฺุหสฺส ออกเสิยงอย่างไร 3 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by takeang
10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค 0 9 ปี 15 สัปดาห์ ago
by THONGYOI.S
ไม่มีข้อมูล
นินมต์รบกวนหน่อยคับ 0 8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by IIDIEHARDII
ไม่มีข้อมูล
ขอนิมนต์/เชิญ ตั้งกระทู้ สนทนา ประสาบาลี 9 12 ปี 38 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
8 ปี 45 สัปดาห์ ago
by พระบูรพาคณรฃาจารย์
นมัสการรบกวนสอบถามพระอาจารย์ 2 8 ปี 38 สัปดาห์ ago
by chirasak
8 ปี 38 สัปดาห์ ago
by chirasak
สงสัยการอ่านศัพท์บาลีบางศัพท์ 1 8 ปี 34 สัปดาห์ ago
by sahatphon
8 ปี 34 สัปดาห์ ago
by admin
ขอทราบ ความหมาย ฉายา อาภัทธโร ครับ 1 8 ปี 34 สัปดาห์ ago
by tumhnoo
8 ปี 34 สัปดาห์ ago
by admin
อุณหิสสวิชยคาถา 1 8 ปี 33 สัปดาห์ ago
by sahatphon
8 ปี 33 สัปดาห์ ago
by admin
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 1 8 ปี 27 สัปดาห์ ago
by สายลม
8 ปี 27 สัปดาห์ ago
by admin
รวมความเห็นผู้เยี่ยมชม 9 8 ปี 31 สัปดาห์ ago
by admin
8 ปี 25 สัปดาห์ ago
by admin
ต้องการเรียนบาลีภาษา 4 8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by titatummo
8 ปี 22 สัปดาห์ ago
by ก็แล้วแต่
ยังแปลไม่ได้ 0 7 ปี 45 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบว่าถ้าเป็นภาษาบาลีจะพูดว่าอย่างไร? 0 7 ปี 30 สัปดาห์ ago
by Aeklaser
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลเป็นบาลีให้ด้วย 0 7 ปี 28 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
บอร์ดนี้ 0 7 ปี 28 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ใครพอจะมีไฟล์บาลี ดังต่อไปนี้บ้าง 0 7 ปี 4 สัปดาห์ ago
by pricha
ไม่มีข้อมูล
ฉายาพระบวชใหม่ ธัมมะพโร แปลว่า อะไรครับ (ขอบพระคุณครับ) 0 6 ปี 50 สัปดาห์ ago
by oratai
ไม่มีข้อมูล
อักษร ป. 0 6 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 6 ปี 22 สัปดาห์ ago
by กฤติน
ไม่มีข้อมูล
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content