เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบาลี

TopicเรียงไอคอนการตอบCreatedLast reply
danny สงสัย 1 2 ปี 36 สัปดาห์ ago
by danny_2554
2 ปี 30 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
danny สงสัย 2 8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by danny_2554
2 ปี 36 สัปดาห์ ago
by danny_2554
การออกเสียงคำว่า อฺุหสฺส ออกเสิยงอย่างไร 3 8 ปี 22 สัปดาห์ ago
by takeang
8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอความกรุณา แปลคำบาลีด้วยครับ 1 3 ปี 43 สัปดาห์ ago
by vilat
3 ปี 33 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอถามเรื่องการอ่านภาษาบาลีครับ 3 10 ปี 11 สัปดาห์ ago
by kittivisuddho
10 ปี 10 สัปดาห์ ago
by kittivisuddho
ขอทราบ ความหมาย ฉายา อาภัทธโร ครับ 1 6 ปี 27 สัปดาห์ ago
by tumhnoo
6 ปี 27 สัปดาห์ ago
by admin
ขอนิมนต์/เชิญ ตั้งกระทู้ สนทนา ประสาบาลี 9 10 ปี 31 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by พระบูรพาคณรฃาจารย์
ความหมาย ฯ เป ฯ 1 10 ปี 10 สัปดาห์ ago
by พุทธะนัง
10 ปี 10 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
จะสอบ ปย.1-2 1 10 ปี 16 สัปดาห์ ago
by homealon
9 ปี 4 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ฉายา อาทโร 1 5 ปี 24 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
3 ปี 10 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ฉายาพระบวชใหม่ ธัมมะพโร แปลว่า อะไรครับ (ขอบพระคุณครับ) 0 4 ปี 44 สัปดาห์ ago
by oratai
ไม่มีข้อมูล
ช่วยตรวจทานบาลีบทนี้ให้ด้วยครับ 2 8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 4 ปี 11 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 4 ปี 16 สัปดาห์ ago
by กฤติน
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 1 6 ปี 20 สัปดาห์ ago
by สายลม
6 ปี 20 สัปดาห์ ago
by admin
ช่วยแปลเป็นบาลีให้ด้วย 0 5 ปี 22 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ต้องการเรียนบาลีภาษา 4 6 ปี 17 สัปดาห์ ago
by titatummo
6 ปี 16 สัปดาห์ ago
by ก็แล้วแต่
ถอดภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ 1 9 ปี 3 สัปดาห์ ago
by nueng
9 ปี 2 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค 0 7 ปี 9 สัปดาห์ ago
by THONGYOI.S
ไม่มีข้อมูล
นมัสการรบกวนสอบถามพระอาจารย์ 2 6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by chirasak
6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by chirasak
นินมต์รบกวนหน่อยคับ 0 6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by IIDIEHARDII
ไม่มีข้อมูล
บทสวด กับ เสียงสวด ไม่ตรงกัน 3 10 ปี 9 สัปดาห์ ago
by พุทธะนัง
9 ปี 28 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
บอร์ดนี้ 0 5 ปี 22 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ยังแปลไม่ได้ 0 5 ปี 38 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
รวมความเห็นผู้เยี่ยมชม 9 6 ปี 25 สัปดาห์ ago
by admin
6 ปี 19 สัปดาห์ ago
by admin
Syndicate content