เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบาลี

TopicเรียงไอคอนการตอบCreatedLast reply
danny สงสัย 1 5 ปี 16 สัปดาห์ ago
by danny_2554
5 ปี 9 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
danny สงสัย 2 10 ปี 48 สัปดาห์ ago
by danny_2554
5 ปี 16 สัปดาห์ ago
by danny_2554
การออกเสียงคำว่า อฺุหสฺส ออกเสิยงอย่างไร 3 11 ปี 1 สัปดาห์ ago
by takeang
10 ปี 49 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอความกรุณา แปลคำบาลีด้วยครับ 2 6 ปี 23 สัปดาห์ ago
by vilat
1 ปี 12 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอถามเรื่องการอ่านภาษาบาลีครับ 3 12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by kittivisuddho
12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by kittivisuddho
ขอทราบ ความหมาย ฉายา อาภัทธโร ครับ 1 9 ปี 7 สัปดาห์ ago
by tumhnoo
9 ปี 7 สัปดาห์ ago
by admin
ขอนิมนต์/เชิญ ตั้งกระทู้ สนทนา ประสาบาลี 9 13 ปี 11 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
9 ปี 18 สัปดาห์ ago
by พระบูรพาคณรฃาจารย์
ความหมาย ฯ เป ฯ 1 12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by พุทธะนัง
12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
จะสอบ ปย.1-2 1 12 ปี 47 สัปดาห์ ago
by homealon
11 ปี 36 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ฉายา อาทโร 1 8 ปี 4 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
5 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ฉายาพระบวชใหม่ ธัมมะพโร แปลว่า อะไรครับ (ขอบพระคุณครับ) 0 7 ปี 23 สัปดาห์ ago
by oratai
ไม่มีข้อมูล
ช่วยตรวจทานบาลีบทนี้ให้ด้วยครับ 2 11 ปี 4 วัน ago
by สุทสฺสธฺมมา
11 ปี 3 วัน ago
by สุทสฺสธฺมมา
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 6 ปี 47 สัปดาห์ ago
by กฤติน
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 1 9 ปี 2 วัน ago
by สายลม
9 ปี 2 วัน ago
by admin
ช่วยแปลเป็นบาลีให้ด้วย 0 8 ปี 2 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ต้องการเรียนบาลีภาษา 4 8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by titatummo
8 ปี 48 สัปดาห์ ago
by ก็แล้วแต่
ถอดภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ 1 11 ปี 34 สัปดาห์ ago
by nueng
11 ปี 34 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค 0 9 ปี 40 สัปดาห์ ago
by THONGYOI.S
ไม่มีข้อมูล
นมัสการรบกวนสอบถามพระอาจารย์ 2 9 ปี 11 สัปดาห์ ago
by chirasak
9 ปี 11 สัปดาห์ ago
by chirasak
นินมต์รบกวนหน่อยคับ 0 9 ปี 22 สัปดาห์ ago
by IIDIEHARDII
ไม่มีข้อมูล
บทสวด กับ เสียงสวด ไม่ตรงกัน 3 12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by พุทธะนัง
12 ปี 8 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
บอร์ดนี้ 0 8 ปี 2 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ยังแปลไม่ได้ 0 8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
รวมความเห็นผู้เยี่ยมชม 9 9 ปี 5 สัปดาห์ ago
by admin
8 ปี 51 สัปดาห์ ago
by admin
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content