เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบาลี

TopicการตอบเรียงไอคอนCreatedLast reply
รวมความเห็นผู้เยี่ยมชม 9 7 ปี 5 สัปดาห์ ago
by admin
6 ปี 50 สัปดาห์ ago
by admin
ขอนิมนต์/เชิญ ตั้งกระทู้ สนทนา ประสาบาลี 9 11 ปี 11 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
7 ปี 18 สัปดาห์ ago
by พระบูรพาคณรฃาจารย์
ต้องการเรียนบาลีภาษา 4 6 ปี 48 สัปดาห์ ago
by titatummo
6 ปี 48 สัปดาห์ ago
by ก็แล้วแต่
การออกเสียงคำว่า อฺุหสฺส ออกเสิยงอย่างไร 3 9 ปี 1 สัปดาห์ ago
by takeang
8 ปี 48 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
บทสวด กับ เสียงสวด ไม่ตรงกัน 3 10 ปี 41 สัปดาห์ ago
by พุทธะนัง
10 ปี 8 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอถามเรื่องการอ่านภาษาบาลีครับ 3 10 ปี 42 สัปดาห์ ago
by kittivisuddho
10 ปี 41 สัปดาห์ ago
by kittivisuddho
นมัสการรบกวนสอบถามพระอาจารย์ 2 7 ปี 11 สัปดาห์ ago
by chirasak
7 ปี 11 สัปดาห์ ago
by chirasak
danny สงสัย 2 8 ปี 48 สัปดาห์ ago
by danny_2554
3 ปี 16 สัปดาห์ ago
by danny_2554
ช่วยตรวจทานบาลีบทนี้ให้ด้วยครับ 2 9 ปี 2 วัน ago
by สุทสฺสธฺมมา
9 ปี 2 วัน ago
by สุทสฺสธฺมมา
danny สงสัย 1 3 ปี 16 สัปดาห์ ago
by danny_2554
3 ปี 9 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอความกรุณา แปลคำบาลีด้วยครับ 1 4 ปี 23 สัปดาห์ ago
by vilat
4 ปี 12 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ฉายา อาทโร 1 6 ปี 4 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
3 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 1 7 ปี 1 วัน ago
by สายลม
7 ปี 23 ชั่วโมง ago
by admin
อุณหิสสวิชยคาถา 1 7 ปี 6 สัปดาห์ ago
by sahatphon
7 ปี 6 สัปดาห์ ago
by admin
ขอทราบ ความหมาย ฉายา อาภัทธโร ครับ 1 7 ปี 7 สัปดาห์ ago
by tumhnoo
7 ปี 7 สัปดาห์ ago
by admin
สงสัยการอ่านศัพท์บาลีบางศัพท์ 1 7 ปี 7 สัปดาห์ ago
by sahatphon
7 ปี 7 สัปดาห์ ago
by admin
ถอดภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ 1 9 ปี 34 สัปดาห์ ago
by nueng
9 ปี 34 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
ความหมาย ฯ เป ฯ 1 10 ปี 42 สัปดาห์ ago
by พุทธะนัง
10 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
จะสอบ ปย.1-2 1 10 ปี 47 สัปดาห์ ago
by homealon
9 ปี 36 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 4 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 4 ปี 47 สัปดาห์ ago
by กฤติน
ไม่มีข้อมูล
อักษร ป. 0 5 ปี 15 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ฉายาพระบวชใหม่ ธัมมะพโร แปลว่า อะไรครับ (ขอบพระคุณครับ) 0 5 ปี 23 สัปดาห์ ago
by oratai
ไม่มีข้อมูล
ใครพอจะมีไฟล์บาลี ดังต่อไปนี้บ้าง 0 5 ปี 29 สัปดาห์ ago
by pricha
ไม่มีข้อมูล
บอร์ดนี้ 0 6 ปี 1 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content