ข่าวประชาสัมพันธ์

TopicการตอบเรียงไอคอนCreatedLast reply
มหาบาลีวิชชาลัย เปิดสอนภาษาบาลีสำหรับฆราวาส หลายหลักสูตร 0 8 ปี 42 สัปดาห์ ago
by maha
ไม่มีข้อมูล
ติดตามข่าวสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป 0 9 ปี 21 สัปดาห์ ago
by palistudy
ไม่มีข้อมูล
กำหนดจัดอบรมบาลีก่อนสอบฯ คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 0 11 ปี 47 สัปดาห์ ago
by pisut
ไม่มีข้อมูล
แจ้งข่าวบุญ จากวัดท่ามะโอ 0 12 ปี 36 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
ไม่มีข้อมูล
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content