การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
รบกวนแปล ฉายา ให้ด้วยครับ 0 48 สัปดาห์ 3 วัน ago
by problem99
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้ผมหน่อยครับ 0 1 ปี 2 สัปดาห์ ago
by vovaone
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อย 0 1 ปี 7 สัปดาห์ ago
by kapina
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระ 0 1 ปี 7 สัปดาห์ ago
by นิรนาม
ไม่มีข้อมูล
อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน 0 1 ปี 11 สัปดาห์ ago
by jitte
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 1 ปี 39 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 1 ปี 39 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อยคับ ผลญาโณ 0 1 ปี 40 สัปดาห์ ago
by Opor92
ไม่มีข้อมูล
รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ 0 1 ปี 41 สัปดาห์ ago
by ณัฐพล
ไม่มีข้อมูล
คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ 0 1 ปี 44 สัปดาห์ ago
by เดชารัตน์
ไม่มีข้อมูล
ช่วยรบกวนแปลทีครับ สุกิตฺติธโช แปลว่าอะไรครับ 0 1 ปี 47 สัปดาห์ ago
by eher1234
ไม่มีข้อมูล
บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ 0 1 ปี 49 สัปดาห์ ago
by อนุรักษ์
ไม่มีข้อมูล
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 2 ปี 22 ชั่วโมง ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
วรฺสุโร คำบาลีนี้ แปลว่าอะไรคะ 0 2 ปี 2 วัน ago
by juthamas@ais.co.th
ไม่มีข้อมูล
สอบถามแปลบาลีเป็นไทยค่ะ คำว่า ละทะโล ค่ะ 0 2 ปี 17 สัปดาห์ ago
by ponrawin
ไม่มีข้อมูล
ขอทราบความหมายของคำนี้ครับ 0 2 ปี 21 สัปดาห์ ago
by api1992
ไม่มีข้อมูล
รบกวนถามคำแปลครับ 0 2 ปี 25 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
บทปณามกถานี้ จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ 0 2 ปี 27 สัปดาห์ ago
by ฐานิสรอุบาสก
ไม่มีข้อมูล
ขอความช่วยเหลือในการหาคำบาลีค่ะ 0 2 ปี 27 สัปดาห์ ago
by thisisgift
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย ด้วยครับ 0 2 ปี 31 สัปดาห์ ago
by Vidhya
ไม่มีข้อมูล
แปลความหมายบาลี 10 2 ปี 43 สัปดาห์ ago
by GUITARA
2 ปี 37 สัปดาห์ ago
by admin
ตอบคำถามแปลบาลี 66 3 ปี 14 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
2 ปี 37 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนช่วยแปลชื่อภาษาบาลีให้หน่อยครับ 12 5 ปี 45 สัปดาห์ ago
by thaibamboo
2 ปี 41 สัปดาห์ ago
by admin
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 2 ปี 43 สัปดาห์ ago
by ธวัชชัย
2 ปี 43 สัปดาห์ ago
by admin
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 2 ปี 45 สัปดาห์ ago
by tonmkl
2 ปี 45 สัปดาห์ ago
by admin
Syndicate content