การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
ตอบคำถามแปลบาลี 67 9 ปี 26 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
42 สัปดาห์ 3 วัน ago
by ผู้เยี่ยมชม
รบกวนแปล ฉายา ให้ด้วยครับ 0 7 ปี 8 สัปดาห์ ago
by problem99
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้ผมหน่อยครับ 0 7 ปี 14 สัปดาห์ ago
by vovaone
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อย 0 7 ปี 19 สัปดาห์ ago
by kapina
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระ 0 7 ปี 19 สัปดาห์ ago
by นิรนาม
ไม่มีข้อมูล
อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน 0 7 ปี 23 สัปดาห์ ago
by jitte
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 7 ปี 51 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 7 ปี 51 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อยคับ ผลญาโณ 0 8 ปี 2 วัน ago
by Opor92
ไม่มีข้อมูล
รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ 0 8 ปี 1 สัปดาห์ ago
by ณัฐพล
ไม่มีข้อมูล
คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ 0 8 ปี 4 สัปดาห์ ago
by เดชารัตน์
ไม่มีข้อมูล
ช่วยรบกวนแปลทีครับ สุกิตฺติธโช แปลว่าอะไรครับ 0 8 ปี 6 สัปดาห์ ago
by eher1234
ไม่มีข้อมูล
บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ 0 8 ปี 8 สัปดาห์ ago
by อนุรักษ์
ไม่มีข้อมูล
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 8 ปี 11 สัปดาห์ ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
วรฺสุโร คำบาลีนี้ แปลว่าอะไรคะ 0 8 ปี 12 สัปดาห์ ago
by juthamas@ais.co.th
ไม่มีข้อมูล
สอบถามแปลบาลีเป็นไทยค่ะ คำว่า ละทะโล ค่ะ 0 8 ปี 28 สัปดาห์ ago
by ponrawin
ไม่มีข้อมูล
ขอทราบความหมายของคำนี้ครับ 0 8 ปี 33 สัปดาห์ ago
by api1992
ไม่มีข้อมูล
รบกวนถามคำแปลครับ 0 8 ปี 37 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
บทปณามกถานี้ จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ 0 8 ปี 39 สัปดาห์ ago
by ฐานิสรอุบาสก
ไม่มีข้อมูล
ขอความช่วยเหลือในการหาคำบาลีค่ะ 0 8 ปี 39 สัปดาห์ ago
by thisisgift
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย ด้วยครับ 0 8 ปี 42 สัปดาห์ ago
by Vidhya
ไม่มีข้อมูล
แปลความหมายบาลี 10 9 ปี 2 สัปดาห์ ago
by GUITARA
8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by admin
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 9 ปี 2 สัปดาห์ ago
by ธวัชชัย
9 ปี 2 สัปดาห์ ago
by admin
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 9 ปี 5 สัปดาห์ ago
by tonmkl
9 ปี 5 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนแปล ฉายาให้หน่อยครับ 1 9 ปี 7 สัปดาห์ ago
by พระบวชใหม่
9 ปี 7 สัปดาห์ ago
by admin
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content