การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
รบกวนแปล ฉายา ให้ด้วยครับ 0 1 ปี 49 สัปดาห์ ago
by problem99
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้ผมหน่อยครับ 0 2 ปี 3 สัปดาห์ ago
by vovaone
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อย 0 2 ปี 8 สัปดาห์ ago
by kapina
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระ 0 2 ปี 8 สัปดาห์ ago
by นิรนาม
ไม่มีข้อมูล
อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน 0 2 ปี 12 สัปดาห์ ago
by jitte
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 2 ปี 40 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 2 ปี 40 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อยคับ ผลญาโณ 0 2 ปี 41 สัปดาห์ ago
by Opor92
ไม่มีข้อมูล
รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ 0 2 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ณัฐพล
ไม่มีข้อมูล
คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ 0 2 ปี 45 สัปดาห์ ago
by เดชารัตน์
ไม่มีข้อมูล
ช่วยรบกวนแปลทีครับ สุกิตฺติธโช แปลว่าอะไรครับ 0 2 ปี 48 สัปดาห์ ago
by eher1234
ไม่มีข้อมูล
บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ 0 2 ปี 50 สัปดาห์ ago
by อนุรักษ์
ไม่มีข้อมูล
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 3 ปี 1 สัปดาห์ ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
วรฺสุโร คำบาลีนี้ แปลว่าอะไรคะ 0 3 ปี 1 สัปดาห์ ago
by juthamas@ais.co.th
ไม่มีข้อมูล
สอบถามแปลบาลีเป็นไทยค่ะ คำว่า ละทะโล ค่ะ 0 3 ปี 18 สัปดาห์ ago
by ponrawin
ไม่มีข้อมูล
ขอทราบความหมายของคำนี้ครับ 0 3 ปี 22 สัปดาห์ ago
by api1992
ไม่มีข้อมูล
รบกวนถามคำแปลครับ 0 3 ปี 26 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
บทปณามกถานี้ จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ 0 3 ปี 28 สัปดาห์ ago
by ฐานิสรอุบาสก
ไม่มีข้อมูล
ขอความช่วยเหลือในการหาคำบาลีค่ะ 0 3 ปี 28 สัปดาห์ ago
by thisisgift
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย ด้วยครับ 0 3 ปี 32 สัปดาห์ ago
by Vidhya
ไม่มีข้อมูล
แปลความหมายบาลี 10 3 ปี 44 สัปดาห์ ago
by GUITARA
3 ปี 38 สัปดาห์ ago
by admin
ตอบคำถามแปลบาลี 66 4 ปี 15 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
3 ปี 38 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนช่วยแปลชื่อภาษาบาลีให้หน่อยครับ 12 6 ปี 46 สัปดาห์ ago
by thaibamboo
3 ปี 42 สัปดาห์ ago
by admin
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 3 ปี 44 สัปดาห์ ago
by ธวัชชัย
3 ปี 44 สัปดาห์ ago
by admin
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 3 ปี 46 สัปดาห์ ago
by tonmkl
3 ปี 46 สัปดาห์ ago
by admin
Syndicate content