การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 5 วัน 19 ชั่วโมง ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
วรฺสุโร คำบาลีนี้ แปลว่าอะไรคะ 0 1 สัปดาห์ 4 ชั่วโมง ago
by juthamas@ais.co.th
ไม่มีข้อมูล
สอบถามแปลบาลีเป็นไทยค่ะ คำว่า ละทะโล ค่ะ 0 17 สัปดาห์ 5 วัน ago
by ponrawin
ไม่มีข้อมูล
ขอทราบความหมายของคำนี้ครับ 0 22 สัปดาห์ 1 วัน ago
by api1992
ไม่มีข้อมูล
รบกวนถามคำแปลครับ 0 26 สัปดาห์ 4 วัน ago
by ngasye
ไม่มีข้อมูล
บทปณามกถานี้ จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ 0 27 สัปดาห์ 6 วัน ago
by ฐานิสรอุบาสก
ไม่มีข้อมูล
ขอความช่วยเหลือในการหาคำบาลีค่ะ 0 28 สัปดาห์ 3 วัน ago
by thisisgift
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย ด้วยครับ 0 31 สัปดาห์ 5 วัน ago
by Vidhya
ไม่มีข้อมูล
แปลความหมายบาลี 10 43 สัปดาห์ 5 วัน ago
by GUITARA
38 สัปดาห์ 4 วัน ago
by admin
ตอบคำถามแปลบาลี 66 1 ปี 15 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
38 สัปดาห์ 4 วัน ago
by admin
รบกวนช่วยแปลชื่อภาษาบาลีให้หน่อยครับ 12 3 ปี 46 สัปดาห์ ago
by thaibamboo
41 สัปดาห์ 6 วัน ago
by admin
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 43 สัปดาห์ 6 วัน ago
by ธวัชชัย
43 สัปดาห์ 6 วัน ago
by admin
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 46 สัปดาห์ 1 วัน ago
by tonmkl
46 สัปดาห์ 1 วัน ago
by admin
รบกวนแปล ฉายาให้หน่อยครับ 1 48 สัปดาห์ 2 วัน ago
by พระบวชใหม่
48 สัปดาห์ 1 วัน ago
by admin
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 2 ปี 11 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
48 สัปดาห์ 1 วัน ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 3 ปี 1 สัปดาห์ ago
by nunnapass
1 ปี 2 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 1 ปี 6 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
1 ปี 5 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 1 ปี 13 สัปดาห์ ago
by widhaya3
1 ปี 10 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 2 ปี 20 สัปดาห์ ago
by tijthakorn
1 ปี 14 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 2 ปี 42 สัปดาห์ ago
by tuinui
2 ปี 15 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ 1 2 ปี 51 สัปดาห์ ago
by nitirat
2 ปี 51 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอให้ท่านช่วยแปล ตัวนี้ให้หน่อยขอรับ 0 3 ปี 10 สัปดาห์ ago
by nu_korea
ไม่มีข้อมูล
Syndicate content