การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
แปลฉายาพระให้ผมหน่อยครับ 0 7 ชั่วโมง 24 นาที ago
by vovaone
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อย 0 5 สัปดาห์ 15 ชั่วโมง ago
by kapina
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระ 0 5 สัปดาห์ 2 วัน ago
by นิรนาม
ไม่มีข้อมูล
อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน 0 8 สัปดาห์ 6 วัน ago
by jitte
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 37 สัปดาห์ 2 ชั่วโมง ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 37 สัปดาห์ 2 ชั่วโมง ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อยคับ ผลญาโณ 0 38 สัปดาห์ 2 วัน ago
by Opor92
ไม่มีข้อมูล
รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ 0 39 สัปดาห์ 1 วัน ago
by ณัฐพล
ไม่มีข้อมูล
คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ 0 42 สัปดาห์ 3 วัน ago
by เดชารัตน์
ไม่มีข้อมูล
ช่วยรบกวนแปลทีครับ สุกิตฺติธโช แปลว่าอะไรครับ 0 44 สัปดาห์ 5 วัน ago
by eher1234
ไม่มีข้อมูล
บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ 0 46 สัปดาห์ 4 วัน ago
by อนุรักษ์
ไม่มีข้อมูล
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 49 สัปดาห์ 5 วัน ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
วรฺสุโร คำบาลีนี้ แปลว่าอะไรคะ 0 50 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง ago
by juthamas@ais.co.th
ไม่มีข้อมูล
สอบถามแปลบาลีเป็นไทยค่ะ คำว่า ละทะโล ค่ะ 0 1 ปี 14 สัปดาห์ ago
by ponrawin
ไม่มีข้อมูล
ขอทราบความหมายของคำนี้ครับ 0 1 ปี 19 สัปดาห์ ago
by api1992
ไม่มีข้อมูล
รบกวนถามคำแปลครับ 0 1 ปี 23 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
บทปณามกถานี้ จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ 0 1 ปี 24 สัปดาห์ ago
by ฐานิสรอุบาสก
ไม่มีข้อมูล
ขอความช่วยเหลือในการหาคำบาลีค่ะ 0 1 ปี 25 สัปดาห์ ago
by thisisgift
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย ด้วยครับ 0 1 ปี 28 สัปดาห์ ago
by Vidhya
ไม่มีข้อมูล
แปลความหมายบาลี 10 1 ปี 40 สัปดาห์ ago
by GUITARA
1 ปี 35 สัปดาห์ ago
by admin
ตอบคำถามแปลบาลี 66 2 ปี 12 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
1 ปี 35 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนช่วยแปลชื่อภาษาบาลีให้หน่อยครับ 12 4 ปี 42 สัปดาห์ ago
by thaibamboo
1 ปี 38 สัปดาห์ ago
by admin
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 1 ปี 40 สัปดาห์ ago
by ธวัชชัย
1 ปี 40 สัปดาห์ ago
by admin
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 1 ปี 43 สัปดาห์ ago
by tonmkl
1 ปี 43 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนแปล ฉายาให้หน่อยครับ 1 1 ปี 45 สัปดาห์ ago
by พระบวชใหม่
1 ปี 44 สัปดาห์ ago
by admin
Syndicate content