การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 27 สัปดาห์ 6 วัน ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 27 สัปดาห์ 6 วัน ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อยคับ ผลญาโณ 0 29 สัปดาห์ 2 วัน ago
by Opor92
ไม่มีข้อมูล
รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ 0 30 สัปดาห์ 1 วัน ago
by ณัฐพล
ไม่มีข้อมูล
คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ 0 33 สัปดาห์ 3 วัน ago
by เดชารัตน์
ไม่มีข้อมูล
ช่วยรบกวนแปลทีครับ สุกิตฺติธโช แปลว่าอะไรครับ 0 35 สัปดาห์ 5 วัน ago
by eher1234
ไม่มีข้อมูล
บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ 0 37 สัปดาห์ 4 วัน ago
by อนุรักษ์
ไม่มีข้อมูล
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 40 สัปดาห์ 5 วัน ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
วรฺสุโร คำบาลีนี้ แปลว่าอะไรคะ 0 40 สัปดาห์ 6 วัน ago
by juthamas@ais.co.th
ไม่มีข้อมูล
สอบถามแปลบาลีเป็นไทยค่ะ คำว่า ละทะโล ค่ะ 0 1 ปี 5 สัปดาห์ ago
by ponrawin
ไม่มีข้อมูล
ขอทราบความหมายของคำนี้ครับ 0 1 ปี 10 สัปดาห์ ago
by api1992
ไม่มีข้อมูล
รบกวนถามคำแปลครับ 0 1 ปี 14 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
บทปณามกถานี้ จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ 0 1 ปี 15 สัปดาห์ ago
by ฐานิสรอุบาสก
ไม่มีข้อมูล
ขอความช่วยเหลือในการหาคำบาลีค่ะ 0 1 ปี 16 สัปดาห์ ago
by thisisgift
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย ด้วยครับ 0 1 ปี 19 สัปดาห์ ago
by Vidhya
ไม่มีข้อมูล
แปลความหมายบาลี 10 1 ปี 31 สัปดาห์ ago
by GUITARA
1 ปี 26 สัปดาห์ ago
by admin
ตอบคำถามแปลบาลี 66 2 ปี 3 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
1 ปี 26 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนช่วยแปลชื่อภาษาบาลีให้หน่อยครับ 12 4 ปี 33 สัปดาห์ ago
by thaibamboo
1 ปี 29 สัปดาห์ ago
by admin
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 1 ปี 31 สัปดาห์ ago
by ธวัชชัย
1 ปี 31 สัปดาห์ ago
by admin
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 1 ปี 34 สัปดาห์ ago
by tonmkl
1 ปี 34 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนแปล ฉายาให้หน่อยครับ 1 1 ปี 36 สัปดาห์ ago
by พระบวชใหม่
1 ปี 35 สัปดาห์ ago
by admin
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 2 ปี 51 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
1 ปี 36 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 3 ปี 41 สัปดาห์ ago
by nunnapass
1 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 1 ปี 46 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
1 ปี 45 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 2 ปี 1 สัปดาห์ ago
by widhaya3
1 ปี 50 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
Syndicate content