การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 7 ปี 37 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
6 ปี 22 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 8 ปี 27 สัปดาห์ ago
by nunnapass
6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 6 ปี 32 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by widhaya3
6 ปี 36 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 7 ปี 46 สัปดาห์ ago
by tijthakorn
6 ปี 40 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by tuinui
7 ปี 41 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ 1 8 ปี 25 สัปดาห์ ago
by nitirat
8 ปี 25 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอให้ท่านช่วยแปล ตัวนี้ให้หน่อยขอรับ 0 8 ปี 37 สัปดาห์ ago
by nu_korea
ไม่มีข้อมูล
Syndicate content