การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 9 ปี 43 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
8 ปี 27 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 10 ปี 33 สัปดาห์ ago
by nunnapass
8 ปี 34 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 8 ปี 37 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
8 ปี 37 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 8 ปี 45 สัปดาห์ ago
by widhaya3
8 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 10 ปี 3 วัน ago
by tijthakorn
8 ปี 46 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 10 ปี 22 สัปดาห์ ago
by tuinui
9 ปี 47 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ 1 10 ปี 31 สัปดาห์ ago
by nitirat
10 ปี 31 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอให้ท่านช่วยแปล ตัวนี้ให้หน่อยขอรับ 0 10 ปี 42 สัปดาห์ ago
by nu_korea
ไม่มีข้อมูล
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content