การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
7 ปี 1 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 9 ปี 6 สัปดาห์ ago
by nunnapass
7 ปี 7 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 7 ปี 11 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
7 ปี 10 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 7 ปี 18 สัปดาห์ ago
by widhaya3
7 ปี 15 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 8 ปี 25 สัปดาห์ ago
by tijthakorn
7 ปี 19 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 8 ปี 47 สัปดาห์ ago
by tuinui
8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ 1 9 ปี 4 สัปดาห์ ago
by nitirat
9 ปี 4 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอให้ท่านช่วยแปล ตัวนี้ให้หน่อยขอรับ 0 9 ปี 15 สัปดาห์ ago
by nu_korea
ไม่มีข้อมูล
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content