การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบเรียงไอคอนCreatedLast reply
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 7 ปี 40 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
6 ปี 25 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by tuinui
7 ปี 44 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 7 ปี 50 สัปดาห์ ago
by tijthakorn
6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 8 ปี 31 สัปดาห์ ago
by nunnapass
6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
แปลความหมายบาลี 10 6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by GUITARA
6 ปี 15 สัปดาห์ ago
by admin
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by widhaya3
6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ตอบคำถามแปลบาลี 66 6 ปี 45 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
6 ปี 15 สัปดาห์ ago
by admin
Syndicate content