การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบเรียงไอคอนCreatedLast reply
รบกวนแปล ฉายา ให้ด้วยครับ 0 4 ปี 35 สัปดาห์ ago
by problem99
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้ผมหน่อยครับ 0 4 ปี 42 สัปดาห์ ago
by vovaone
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อย 0 4 ปี 47 สัปดาห์ ago
by kapina
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระ 0 4 ปี 47 สัปดาห์ ago
by นิรนาม
ไม่มีข้อมูล
อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน 0 4 ปี 51 สัปดาห์ ago
by jitte
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 5 ปี 26 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 5 ปี 26 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อยคับ ผลญาโณ 0 5 ปี 28 สัปดาห์ ago
by Opor92
ไม่มีข้อมูล
รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ 0 5 ปี 29 สัปดาห์ ago
by ณัฐพล
ไม่มีข้อมูล
คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ 0 5 ปี 32 สัปดาห์ ago
by เดชารัตน์
ไม่มีข้อมูล
ช่วยรบกวนแปลทีครับ สุกิตฺติธโช แปลว่าอะไรครับ 0 5 ปี 34 สัปดาห์ ago
by eher1234
ไม่มีข้อมูล
บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ 0 5 ปี 36 สัปดาห์ ago
by อนุรักษ์
ไม่มีข้อมูล
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 5 ปี 39 สัปดาห์ ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
วรฺสุโร คำบาลีนี้ แปลว่าอะไรคะ 0 5 ปี 39 สัปดาห์ ago
by juthamas@ais.co.th
ไม่มีข้อมูล
สอบถามแปลบาลีเป็นไทยค่ะ คำว่า ละทะโล ค่ะ 0 6 ปี 4 สัปดาห์ ago
by ponrawin
ไม่มีข้อมูล
ขอทราบความหมายของคำนี้ครับ 0 6 ปี 9 สัปดาห์ ago
by api1992
ไม่มีข้อมูล
รบกวนถามคำแปลครับ 0 6 ปี 13 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
บทปณามกถานี้ จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ 0 6 ปี 14 สัปดาห์ ago
by ฐานิสรอุบาสก
ไม่มีข้อมูล
ขอความช่วยเหลือในการหาคำบาลีค่ะ 0 6 ปี 15 สัปดาห์ ago
by thisisgift
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย ด้วยครับ 0 6 ปี 18 สัปดาห์ ago
by Vidhya
ไม่มีข้อมูล
ขอให้ท่านช่วยแปล ตัวนี้ให้หน่อยขอรับ 0 8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by nu_korea
ไม่มีข้อมูล
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 6 ปี 30 สัปดาห์ ago
by ธวัชชัย
6 ปี 30 สัปดาห์ ago
by admin
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 6 ปี 33 สัปดาห์ ago
by tonmkl
6 ปี 33 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนแปล ฉายาให้หน่อยครับ 1 6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by พระบวชใหม่
6 ปี 34 สัปดาห์ ago
by admin
คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ 1 8 ปี 38 สัปดาห์ ago
by nitirat
8 ปี 38 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
Syndicate content