การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบเรียงไอคอนCreatedLast reply
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 9 ปี 50 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
8 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 10 ปี 29 สัปดาห์ ago
by tuinui
10 ปี 2 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 10 ปี 8 สัปดาห์ ago
by tijthakorn
9 ปี 1 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 8 ปี 45 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
8 ปี 45 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 10 ปี 41 สัปดาห์ ago
by nunnapass
8 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
แปลความหมายบาลี 10 8 ปี 31 สัปดาห์ ago
by GUITARA
8 ปี 25 สัปดาห์ ago
by admin
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 9 ปี 1 สัปดาห์ ago
by widhaya3
8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ตอบคำถามแปลบาลี 67 9 ปี 2 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
18 สัปดาห์ 5 วัน ago
by ผู้เยี่ยมชม
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content