การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบเรียงไอคอนCreatedLast reply
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
7 ปี 1 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 8 ปี 47 สัปดาห์ ago
by tuinui
8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 8 ปี 25 สัปดาห์ ago
by tijthakorn
7 ปี 19 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 7 ปี 11 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
7 ปี 10 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 9 ปี 6 สัปดาห์ ago
by nunnapass
7 ปี 7 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
แปลความหมายบาลี 10 6 ปี 48 สัปดาห์ ago
by GUITARA
6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by admin
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 7 ปี 18 สัปดาห์ ago
by widhaya3
7 ปี 15 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ตอบคำถามแปลบาลี 66 7 ปี 20 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by admin
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content