การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
ขอให้ท่านช่วยแปล ตัวนี้ให้หน่อยขอรับ 0 10 ปี 42 สัปดาห์ ago
by nu_korea
ไม่มีข้อมูล
คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ 1 10 ปี 31 สัปดาห์ ago
by nitirat
10 ปี 31 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 10 ปี 22 สัปดาห์ ago
by tuinui
9 ปี 47 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 10 ปี 3 วัน ago
by tijthakorn
8 ปี 46 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 8 ปี 45 สัปดาห์ ago
by widhaya3
8 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 8 ปี 37 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
8 ปี 37 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 10 ปี 33 สัปดาห์ ago
by nunnapass
8 ปี 34 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 9 ปี 43 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
8 ปี 27 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
รบกวนแปล ฉายาให้หน่อยครับ 1 8 ปี 28 สัปดาห์ ago
by พระบวชใหม่
8 ปี 27 สัปดาห์ ago
by admin
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 8 ปี 25 สัปดาห์ ago
by tonmkl
8 ปี 25 สัปดาห์ ago
by admin
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by ธวัชชัย
8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by admin
แปลความหมายบาลี 10 8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by GUITARA
8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by admin
ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย ด้วยครับ 0 8 ปี 11 สัปดาห์ ago
by Vidhya
ไม่มีข้อมูล
ขอความช่วยเหลือในการหาคำบาลีค่ะ 0 8 ปี 8 สัปดาห์ ago
by thisisgift
ไม่มีข้อมูล
บทปณามกถานี้ จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ 0 8 ปี 7 สัปดาห์ ago
by ฐานิสรอุบาสก
ไม่มีข้อมูล
รบกวนถามคำแปลครับ 0 8 ปี 6 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ขอทราบความหมายของคำนี้ครับ 0 8 ปี 1 สัปดาห์ ago
by api1992
ไม่มีข้อมูล
สอบถามแปลบาลีเป็นไทยค่ะ คำว่า ละทะโล ค่ะ 0 7 ปี 49 สัปดาห์ ago
by ponrawin
ไม่มีข้อมูล
วรฺสุโร คำบาลีนี้ แปลว่าอะไรคะ 0 7 ปี 32 สัปดาห์ ago
by juthamas@ais.co.th
ไม่มีข้อมูล
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 7 ปี 32 สัปดาห์ ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ 0 7 ปี 29 สัปดาห์ ago
by อนุรักษ์
ไม่มีข้อมูล
ช่วยรบกวนแปลทีครับ สุกิตฺติธโช แปลว่าอะไรครับ 0 7 ปี 27 สัปดาห์ ago
by eher1234
ไม่มีข้อมูล
คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ 0 7 ปี 25 สัปดาห์ ago
by เดชารัตน์
ไม่มีข้อมูล
รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ 0 7 ปี 22 สัปดาห์ ago
by ณัฐพล
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อยคับ ผลญาโณ 0 7 ปี 21 สัปดาห์ ago
by Opor92
ไม่มีข้อมูล
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content