การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 7 ปี 27 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 7 ปี 27 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน 0 6 ปี 51 สัปดาห์ ago
by jitte
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระ 0 6 ปี 47 สัปดาห์ ago
by นิรนาม
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อย 0 6 ปี 47 สัปดาห์ ago
by kapina
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้ผมหน่อยครับ 0 6 ปี 42 สัปดาห์ ago
by vovaone
ไม่มีข้อมูล
รบกวนแปล ฉายา ให้ด้วยครับ 0 6 ปี 36 สัปดาห์ ago
by problem99
ไม่มีข้อมูล
ตอบคำถามแปลบาลี 67 9 ปี 2 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
18 สัปดาห์ 5 วัน ago
by ผู้เยี่ยมชม
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content