การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 8 ปี 3 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 8 ปี 3 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน 0 7 ปี 27 สัปดาห์ ago
by jitte
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระ 0 7 ปี 24 สัปดาห์ ago
by นิรนาม
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อย 0 7 ปี 24 สัปดาห์ ago
by kapina
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้ผมหน่อยครับ 0 7 ปี 19 สัปดาห์ ago
by vovaone
ไม่มีข้อมูล
รบกวนแปล ฉายา ให้ด้วยครับ 0 7 ปี 12 สัปดาห์ ago
by problem99
ไม่มีข้อมูล
ตอบคำถามแปลบาลี 67 9 ปี 31 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
47 สัปดาห์ 1 วัน ago
by ผู้เยี่ยมชม
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content