การแปลบาลีเป็นไทย

TopicเรียงไอคอนการตอบCreatedLast reply
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 6 ปี 38 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
6 ปี 38 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 8 ปี 1 สัปดาห์ ago
by tijthakorn
6 ปี 47 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 5 ปี 20 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
ขอความช่วยเหลือในการหาคำบาลีค่ะ 0 6 ปี 9 สัปดาห์ ago
by thisisgift
ไม่มีข้อมูล
ขอทราบความหมายของคำนี้ครับ 0 6 ปี 2 สัปดาห์ ago
by api1992
ไม่มีข้อมูล
ขอให้ท่านช่วยแปล ตัวนี้ให้หน่อยขอรับ 0 8 ปี 43 สัปดาห์ ago
by nu_korea
ไม่มีข้อมูล
คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ 1 8 ปี 32 สัปดาห์ ago
by nitirat
8 ปี 32 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by tuinui
7 ปี 48 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ 0 5 ปี 26 สัปดาห์ ago
by เดชารัตน์
ไม่มีข้อมูล
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 7 ปี 43 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยรบกวนแปลทีครับ สุกิตฺติธโช แปลว่าอะไรครับ 0 5 ปี 28 สัปดาห์ ago
by eher1234
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย ด้วยครับ 0 6 ปี 12 สัปดาห์ ago
by Vidhya
ไม่มีข้อมูล
ตอบคำถามแปลบาลี 66 6 ปี 48 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
6 ปี 19 สัปดาห์ ago
by admin
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 6 ปี 46 สัปดาห์ ago
by widhaya3
6 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
บทปณามกถานี้ จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ 0 6 ปี 8 สัปดาห์ ago
by ฐานิสรอุบาสก
ไม่มีข้อมูล
บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ 0 5 ปี 30 สัปดาห์ ago
by อนุรักษ์
ไม่มีข้อมูล
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 6 ปี 26 สัปดาห์ ago
by tonmkl
6 ปี 26 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ 0 5 ปี 23 สัปดาห์ ago
by ณัฐพล
ไม่มีข้อมูล
รบกวนถามคำแปลครับ 0 6 ปี 7 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
รบกวนแปล ฉายา ให้ด้วยครับ 0 4 ปี 29 สัปดาห์ ago
by problem99
ไม่มีข้อมูล
รบกวนแปล ฉายาให้หน่อยครับ 1 6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by พระบวชใหม่
6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by admin
วรฺสุโร คำบาลีนี้ แปลว่าอะไรคะ 0 5 ปี 33 สัปดาห์ ago
by juthamas@ais.co.th
ไม่มีข้อมูล
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 6 ปี 24 สัปดาห์ ago
by ธวัชชัย
6 ปี 24 สัปดาห์ ago
by admin
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 8 ปี 34 สัปดาห์ ago
by nunnapass
6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามแปลบาลีเป็นไทยค่ะ คำว่า ละทะโล ค่ะ 0 5 ปี 50 สัปดาห์ ago
by ponrawin
ไม่มีข้อมูล
Syndicate content