การแปลบาลีเป็นไทย

TopicเรียงไอคอนการตอบCreatedLast reply
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 5 ปี 17 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน 0 4 ปี 41 สัปดาห์ ago
by jitte
ไม่มีข้อมูล
แปลความหมายบาลี 10 6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by GUITARA
6 ปี 15 สัปดาห์ ago
by admin
แปลฉายาพระ 0 4 ปี 37 สัปดาห์ ago
by นิรนาม
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้ผมหน่อยครับ 0 4 ปี 32 สัปดาห์ ago
by vovaone
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อย 0 4 ปี 37 สัปดาห์ ago
by kapina
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อยคับ ผลญาโณ 0 5 ปี 18 สัปดาห์ ago
by Opor92
ไม่มีข้อมูล
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 5 ปี 30 สัปดาห์ ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
Syndicate content