การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบเรียงไอคอนCreatedLast reply
ตอบคำถามแปลบาลี 66 6 ปี 45 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
6 ปี 15 สัปดาห์ ago
by admin
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by widhaya3
6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
แปลความหมายบาลี 10 6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by GUITARA
6 ปี 15 สัปดาห์ ago
by admin
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 8 ปี 31 สัปดาห์ ago
by nunnapass
6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 7 ปี 50 สัปดาห์ ago
by tijthakorn
6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 7 ปี 40 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
6 ปี 25 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by tuinui
7 ปี 44 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by ธวัชชัย
6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by admin
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 6 ปี 23 สัปดาห์ ago
by tonmkl
6 ปี 23 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนแปล ฉายาให้หน่อยครับ 1 6 ปี 25 สัปดาห์ ago
by พระบวชใหม่
6 ปี 25 สัปดาห์ ago
by admin
คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ 1 8 ปี 29 สัปดาห์ ago
by nitirat
8 ปี 28 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
รบกวนแปล ฉายา ให้ด้วยครับ 0 4 ปี 26 สัปดาห์ ago
by problem99
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้ผมหน่อยครับ 0 4 ปี 32 สัปดาห์ ago
by vovaone
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อย 0 4 ปี 37 สัปดาห์ ago
by kapina
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระ 0 4 ปี 37 สัปดาห์ ago
by นิรนาม
ไม่มีข้อมูล
อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน 0 4 ปี 41 สัปดาห์ ago
by jitte
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 5 ปี 17 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 5 ปี 17 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อยคับ ผลญาโณ 0 5 ปี 18 สัปดาห์ ago
by Opor92
ไม่มีข้อมูล
รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ 0 5 ปี 19 สัปดาห์ ago
by ณัฐพล
ไม่มีข้อมูล
คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ 0 5 ปี 22 สัปดาห์ ago
by เดชารัตน์
ไม่มีข้อมูล
ช่วยรบกวนแปลทีครับ สุกิตฺติธโช แปลว่าอะไรครับ 0 5 ปี 25 สัปดาห์ ago
by eher1234
ไม่มีข้อมูล
บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ 0 5 ปี 26 สัปดาห์ ago
by อนุรักษ์
ไม่มีข้อมูล
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 5 ปี 30 สัปดาห์ ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
Syndicate content