การแปลบาลีเป็นไทย

TopicการตอบเรียงไอคอนCreatedLast reply
ตอบคำถามแปลบาลี 66 7 ปี 20 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by admin
ถามคำแปลอุปปาตะสันติ 25 7 ปี 18 สัปดาห์ ago
by widhaya3
7 ปี 15 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
แปลความหมายบาลี 10 6 ปี 48 สัปดาห์ ago
by GUITARA
6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by admin
สอบถามเรื่องการแปลค่ะ 9 9 ปี 6 สัปดาห์ ago
by nunnapass
7 ปี 7 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร? 4 7 ปี 11 สัปดาห์ ago
by นภาพรรณ
7 ปี 10 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ 3 8 ปี 25 สัปดาห์ ago
by tijthakorn
7 ปี 19 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี 2 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by kalamae1441
7 ปี 1 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
คำอ่านและแปล 2 8 ปี 47 สัปดาห์ ago
by tuinui
8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
สอบถามคำแปลบาลีครับ 1 6 ปี 48 สัปดาห์ ago
by ธวัชชัย
6 ปี 48 สัปดาห์ ago
by admin
ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ 1 6 ปี 51 สัปดาห์ ago
by tonmkl
6 ปี 51 สัปดาห์ ago
by admin
รบกวนแปล ฉายาให้หน่อยครับ 1 7 ปี 1 สัปดาห์ ago
by พระบวชใหม่
7 ปี 6 วัน ago
by admin
คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ 1 9 ปี 4 สัปดาห์ ago
by nitirat
9 ปี 4 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
รบกวนแปล ฉายา ให้ด้วยครับ 0 5 ปี 1 สัปดาห์ ago
by problem99
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้ผมหน่อยครับ 0 5 ปี 8 สัปดาห์ ago
by vovaone
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อย 0 5 ปี 13 สัปดาห์ ago
by kapina
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระ 0 5 ปี 13 สัปดาห์ ago
by นิรนาม
ไม่มีข้อมูล
อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน 0 5 ปี 16 สัปดาห์ ago
by jitte
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบความหมายของชื่อครับ 0 5 ปี 45 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ 0 5 ปี 45 สัปดาห์ ago
by นายธฤษฎา เมืองสีทอง
ไม่มีข้อมูล
แปลฉายาพระให้หน่อยคับ ผลญาโณ 0 5 ปี 46 สัปดาห์ ago
by Opor92
ไม่มีข้อมูล
รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ 0 5 ปี 47 สัปดาห์ ago
by ณัฐพล
ไม่มีข้อมูล
คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ 0 5 ปี 50 สัปดาห์ ago
by เดชารัตน์
ไม่มีข้อมูล
ช่วยรบกวนแปลทีครับ สุกิตฺติธโช แปลว่าอะไรครับ 0 6 ปี 4 วัน ago
by eher1234
ไม่มีข้อมูล
บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ 0 6 ปี 2 สัปดาห์ ago
by อนุรักษ์
ไม่มีข้อมูล
แปลให้ทีครับ ปาภาธโร 0 6 ปี 5 สัปดาห์ ago
by โหมงโก้ว
ไม่มีข้อมูล
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content