สมันตปาสาทิกา ภาค 1 บาลี-ไทย

 

สำหรับผู้ศึกษาบาลี ชั้น ปธ.7-8
เหมาะสำหรับใช้แปล/กลับ หรือดูประกอบการแปล/กลับ ค้นคว้า ด้วยอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ แท็บเบล็ต โทรศัพท์มือถือ
อาจไม่เหมาะแก่การพิมพ์เป็นเล่ม เพราะมีเนื้อหามาก (หนาเกือบพันหน้า A4)
และยังไม่เรียบร้อยดี มีการปรับปรุงจัดข้อความ ฯลฯ อยู่

สมันตปาสาทิกา ภาค 1 บาลี-ไทย (ฉบับเร่งด่วน) pdf  (24 มิ.ย.62 แก้ไขสารบัญหลัก)

 • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 6
 • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
 • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
 • ค้นหาคำได้
 • มีรายการแก้คำผิดในหนังสือ ทั้งบาลี-ไทย (พบที่ผิดในหนังสือเพิ่มเติม โปรดแจ้ง)
 • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้
  (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...)
  หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้

ความคิดเห็น

สาธุ ขออนุโมทนา

สาธุ ขออนุโมทนา ชื่นชมยินดีมากๆๆ ยังประโยชน์ให้สำเร็จแล สาธุ

กระผมพระมหาวุฒิพงษ์

กระผมพระมหาวุฒิพงษ์ กำลังศึกษาปธ7 ขออนุญาตโหลดไป
ปริ้นใส่กระดาษ A4เพื่อ ทำหนังสือ 1 ชุดนะครับเพื่อสะดวกในการดูหนังสือ ไม่ทราบว่ามีลิขสิทธิ์ไหมครับ ขอบพระคุณมากครับ

นิมนต์เลยครับ

นิมนต์เลยครับ ดูในแทบเล็ตก็สะดวกดี เขียนโน้ตได้
 

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.