ขอทราบ ความหมาย ฉายา อาภัทธโร ครับ

อาภทฺธโร อาภา+ธโร

อาภทฺธโร อาภา+ธโร ผู้ทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง/รัศมี (รัศมีแห่งธรรม แห่งบุญ แห่ง...)

Powered by Drupal, an open source content management system