"วัดโมลี-ธรรมกาย-ตากฟ้า-โสธร" คว้าบาลีดีเด่น

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่วัดปากน้ำ มีพิธีประกาศรายชื่อสำนักเรียนบาลีดีเด่น ประจำปี 2552 และมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแผนกบาลี  ทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาบาลีดีเด่น  โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน

โดยมีสำนักเรียนบาลีดีเด่น 5 อันดับแรก ในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) มีอันดับดังนี้

1. สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
2. สำนักเรียนวัดปากน้ำ
3. สำนักเรียนวัดบางนาใน
4. สำนักเรียนวัดเทพลีลา
5. สำนักเรียนวัดสามพระยา

ในส่วนหนกลาง มีอันดับดังนี้
1. สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
2. สำนักเรียนวัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี
3. สำนักเรียนวัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา
4. สำนักเรียนวัดบางไผ่ จ.นนทบุรี
5. สำนักเรียนวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

ในส่วนหนเหนือ มีอันดับดังนี้
1. สำนักเรียนวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์
2. สำนักเรียนวัดจองคำ จ.ลำปาง
3. สำนัก เรียนวัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์
4. สำนักเรียนวัดท่าเจริญพรต จ.นครสวรรค์
5. สำนักเรียนวัดท่าตอน จ.เชียงใหม่

ในส่วนหนตะวันออก มีอันดับดังนี้
1. สำนักเรียนวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา
2. สำนักเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
3. สำนักเรียนวัดธาตุ จ.ขอนแก่น
4. สำนักเรียนวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น
5. สำนักเรียนวัดบูรพารามใต้ จ.ยโสธร

ในส่วนหนใต้ มีอันดับดังนี้

1. สำนักเรียนวัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา

 

2. สำนักเรียนวัดขันเงิน จ.ชุมพร

 

3. สำนักเรียนวัดราษฎร์บูรณะ จ.ปัตตานี

 

4. สำนักเรียนวัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี

 

5. สำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง.

ความคิดเห็น

ดีเด่นแบบไหน

โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการทุจริตโดยมีการเฉลยปัญหาในการสอบแล้วนำไปซูมย่อกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วนำมาให้พระเณรลอกหลังจากการสอบผ่านไป 1ช.ม มีเช่นนี้ทุกปีทั้งนี้เพราะมีค่าตอบแทนรายหัวน.รที่สอบได้ยั่วกิเลส สามเณรที่เรียนแผนกสามัญบางรูปอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถสอบได้ เรื่องนี้จริงหรือไม่จริง เวลาตรวจผลสอบที่วัดสามพระยา ใบตอบจะเขียนเหมือนกันเกือบทุกฉบับ
พระภิกษุบางรูปไม่เคยเรียนในชั้นเลย เอาเวลาไปเรียนมหาจุฬาฯเพียงลงชื่อเข้าสอบก็สอบได้
ขอเสนอว่าควรพิจารณาสำนักเรียนดีเด่นจากการสอบได้มากจากเปรียญ5-9จะดีกว่าเพราะการสอบส่วนกลางทุจริตได้ยาก
ประโยค1-2 -เปรียญ4ประโยค ทุจริตเกือบทุกสนามสอบในส่วนภูมิภาค
จากพระมหาเปรียญผู้หวังความเจริญมั่นคงของพระสัทธรรม

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system