กำหนดจัดอบรมบาลีก่อนสอบฯ คณะสงฆ์ภาค ๑๕

คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้กำหนดจัดการอบรมบาลีก่อนสนามหลวง ประโยคต่ำ (ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕) ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
สำหรับสถานที่ใช้จัดอบรมคือ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วิธีเดินการทาง โดยสารรถ บขส.สาย ๗๘ (ปอ.๒) กรุงเทพ-ดำเนินสะดวก
ขึ้นรถที่ขนส่งสายใต้ ผ่านหน้าวัดหลวงพ่อสดฯ ก่อนถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก
หรือดูแผนที่ได้ที่นี่ http://www.dhammakaya.org/wat/wat_map.php

พระภิกษุสามเณรทุกรูป สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โดยทางคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้จัดเตรียมที่พัก ภัตตาหารเช้าเพล ตลอดจนพระวิทยากรถวายความรู้ทุกวัน
ให้ทุกท่านเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นและหนังสือเรียนมาด้วย

Powered by Drupal, an open source content management system