ยกย่อง "ในหลวง" ทรงเชิดชูภาษาบาลี

21 ชาติ ชื่นชม "ไทย" รักษาภาษาบาลี ยึดพุทธพจน์เข้มแข็ง เนื่องด้วย ในหลวง ทรงให้การอุปถัมภ์ และสนับสนุน ขณะ พระเทพฯ ทรงห่วงเทศน์มหาชาติจะสูญหาย

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว) ผช.เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะ ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า สถาบัน จัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยมีนักวิจัยทั้งฝ่ายเถรวาท มหายานและวัชรยานจาก 21 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 400 รูป/คน โดยนักวิจัยได้แสดงความเป็นห่วงว่าการสื่อสารภาษาบาลีของชาวพุทธกำลังถูก ท้าทายจากวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขณะเดียวกันการสื่อสารด้วยภาษาบาลีระหว่างชาวพุทธก็ลดน้อยลง มีแต่การใช้ภาษาบาลีในการสวดมนต์เท่านั้น ดังนั้น จึงมีการเสนอให้คณะสงฆ์จากประเทศไทย ศรีลังกาและพม่า ร่วมกันทำวิจัยว่าจะหาวิธีการใดให้มีการใช้การสื่อสารภาษาบาลีในชีวิตประจำ วันให้มากขึ้น และที่สำคัญต้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางสังคม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้กับชาวโลก

ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุม ยังยกย่องประเทศไทยว่า มีความเข้มแข็งในการใช้และรักษาภาษาบาลีอย่างถูกต้องตามพุทธพจน์มากที่สุดใน โลก ทั้งนี้ เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้การอุปถัมภ์และสนับสนุน ขณะที่ประชาชนในประเทศ ก็ให้ความศรัทธาและสนับสนุนในทุกด้าน นอกจากนี้ คณะสงฆ์ไทยยังมีสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและการสอบภาษาบาลีอย่างเข้มแข็งด้วย

ด้าน นายมนัส ภาคภูมิ รองประธานฝ่ายเลขานุการร่วมบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือเพื่อพระพุทธศาสนาของ 7 องค์กรพระพุทธศาสนา เปิดเผยว่า ขณะนี้ 7 องค์กรพระพุทธศาสนา จะจัดการบันทึกเสียงพระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติเก็บไว้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความเป็นห่วงว่าการเทศน์มหาชาติจะสูญหาย ขณะที่ ปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่สามารถเทศน์มหาชาติได้น้อยลง โดยจะคัดเลือกพระสงฆ์ ที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติ นำมาบันทึกเพื่อนำไปเผยแพร่และเก็บไว้ให้กับพระสงฆ์ที่มีความสนใจไว้ศึกษา แนวทางในการเทศน์มหาชาติด้วย.

ที่มา: ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system