ครูพระห่วงทิศทางสอนบาลี

พระกิตติสารเมธี เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับทราบว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กำลังเตรียมดำเนินการยกระดับคุณภาพครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน หรือสวัสดิการต่างๆ

แต่ สิ่งสำคัญที่ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม-บาลี กำลังประสบปัญหา คือ ทิศทางในการสอนไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงอยากให้พศ.ดำเนินการอบรม หรือวางแนวทางการสอนพระปริยัติธรรม-บาลีให้เป็นไปในแนวเดียวกัน เพราะปัจจุบันแต่ละสำนักก็สอนไปตามแนวทางของตนเอง พศ.ควรมีการจัดทำหลักสูตรการสอนให้เหมือนกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่สำนักไหนจะสอนอะไรก็ได้ให้แก่นักเรียนของตน ซึ่งเกรงว่า การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมจะไม่มีมาตรฐาน รวมทั้งควรอบรมการเรียนการสอนให้แก่ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อ เนื่องด้วย ทุกวันนี้การอบรมยังมีน้อย ส่วนเทคนิคการสอนนั้น ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมควรได้มีการพบปะและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันจะทำให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น

"อีกปัญหาที่ อาตมากำลังกังวล คือ สามเณรที่จะเข้ามาเป็นศาสนทายาทนับวันยิ่งลดลง โดยเฉพาะในเมือง จะต้องนำสามเณรจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนแทน เพราะเด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียนทั่วไปหมด ต่อไปพระสงฆ์จะมีลดลง ดังนั้น ทางวัดทั่วประเทศจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย"

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system