วัดสร้อยทองแชมป์สอบ ปธ.9 ได้มากที่สุด 5 รูป

บาลีสนามหลวงประกาศผลสอบ ป.ธ.9 ปี 53 มีพระภิกษุ-สามเณรสอบได้ 43 รูป จากสถิติผู้เข้าสอบ 386 รูป เลขานุการแม่กองบาลีเผย ปีนี้สามเณรเก่งสอบได้ 4 รูป วัดสร้อยทองคว้าแชมป์อันดับ 1 สอบ ป.ธ.9 ได้มากที่สุด 5 รูป อันดับ 2 วัดเทพลีลา และวัดพระธรรมกาย ติดอันดับ 2 สอบได้ 4 รูป

(6 มี.ค.) เวลา 15.30 น. ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2553 ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.1-2 ถึงระดับ ป.ธ.9 และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานการตรวจผลสอบประ โยคบาลีสนามหลวง บรรยากาศทั่วไปเป็นอย่างคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์มาร่วมรอฟังผลการสอบเป็นจำนวนมาก

พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง อ่านรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ผลปรากฏว่าผลสอบ ป.ธ.9 ครั้งนี้ มี 43 รูป เมื่อเทียบกับผลสอบเมื่อปี 2552 ที่มีผู้สอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 40 รูป มากกว่าเพียง 3 รูปเท่านั้น โดยมีสามเณรสอบได้ ป.ธ.9 จำนวนทั้งสิ้น 4 รูป ส่วนวัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณรสอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 วัดสร้อยทอง สอบได้ 5 รูป อันดับที่ 2 คือ วัดเทพลีลา และวัดพระธรรมกาย สอบได้ 4 รูป

พระธรรมปัญญาภรณ์ กล่าวต่อว่า รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ประจำปี 2553 มี

 1. พระมหาปรีชา ชุติญาโณ วัดชนะสงคราม
 2. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
 3. พระมหาสมพร สุภากาโร วัดเทพลีลา
 4. พระมหาเกรียงศักดิ์ รตนโชโต วัดเทพลีลา
 5. พระมหานรินทร์ สุรปัญโญ วัดเทพลีลา
 6. พระมหาธีรชัย ทัตตสิริ วัดเทพลีลา
 7. พระมหาประจักษ์ เขมกาโม วัดนรนาถสุนทริการาม
 8. พระมหาพรพล วรพโล วัดเทวราชกุญชร
 9. พระมหาอุทิศ เทวสิริ วัดพรหมวงศาราม
 10. พระมหาเจนศักดิ์ อินทปัญโญ วัดพรหมวงศาราม
 11. พระมหาสิน เอกคัคจิตโต วัดพระเชตุพนฯ
 12. พระมหาสมหวัง ฐิตสังวโร วัดพระเชตุพนฯ
 13. พระมหาเดช ณัฏฐิโก วัดมหาพฤฒาราม
 14. พระมหายศวิน นาถกโร วัดสร้อยทอง
 15. พระมหาถาวร เทวมิตโต วัดสร้อยทอง
 16. พระมหาอำนาจ รตโน วัดสร้อยทอง
 17. พระมหาธีรพันธ์ ธีรกิตติ วัดสร้อยทอง
 18. สามเณรอนุชน คำมี วัดสร้อยทอง
 19. สามเณรบุญยงค์ พลสิงห์ วัดสระเกศ
 20. พระมหาภูษิต อัคควัณโณ วัดสามพระยา
 21. พระมหานิรันดร์ กัลยาณเมธี วัดสามพระยา
 22. พระมหาสุรศักดิ์ ขันติธัมโม วัดสังเวชวิศยาราม
 23. พระมหาภาณุมาศ วรธัมโม วัดโสมนัสวิหาร
 24. พระมหาสุทธิพงษ์ สุทธิวังโส วัดประยุรวงศาวาส
 25. พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร วัดโมลีโลกยาราม
 26. พระมหาบุญลือ ปุณณโก วัดโมลีโลกยาราม
 27. พระมหาภูดิศ ปุญญสิทธิ วัดนางนอง
 28. พระมหาปัญญา อินทญาโณ วัดอนงคาราม
 29. พระมหาเพ็ญภาค ฐิตมโน วัดอรุณราชวราราม
 30. พระมหาวุฒิชัย วุฑฒิชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 31. พระมหานนทพัทธ์ กวิชโย วัดพระธรรมกาย
 32. พระมหานรเทพ สิทธชโย วัดพระธรรมกาย
 33. พระมหาวิทยา จิตตชโย วัดพระธรรมกาย
 34. สามเณรโชคชัย คนไว วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี
 35. พระมหากิตติ โกวิโทภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง
 36. พระมหานิรันดร์ สาสโนภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง
 37. พระมหาสุมินทร์ ยติกโร วัดชัยภูมิพิทักษ์ จ.ชัยภูมิ
 38. พระมหายุทธนา ธัมมวังโส วัดป่าประดู่ จ.ระยอง
 39. พระมหาสัมฤทธิ์ สิริวัณโณ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี
 40. พระมหาสมัย นิรุตติเมธี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
 41. พระมหาวีรยุทธ วีรยุทโธ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
 42. พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 43. สามเณรพงษ์พัฒน์ บ่อคำเกิด วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า ผลการสอบน่าพอใจ แต่น่าจะดีกว่านี้ แม้ว่าจะได้จำนวนไม่มากนัก ทั้งที่ปัจจุบันนักเรียนมีเครื่องมือในการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีครูอาจารย์ มีการสอนพิเศษ ทำไมไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนักเรียนที่สอบไล่ได้ส่วนใหญ่จะอยู่สำนักเรียนใหญ่ ในกรุงเทพฯ ส่วนสำนักเรียนต่างจังหวัดไม่ค่อยสอบไล่ได้ ที่น่าชมเชยคือสำนักเรียนวัดจองคำ จ.ลำปาง ถือว่ามีสถิติน่าพอใจ

สถิติบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2553

 • ป.ธ.9 มีผู้เข้าสอบ 386 รูป สอบได้ 43 รูป
 • ป.ธ.8 มีผู้เข้าสอบ 394 รูป สอบได้ 66 รูป
 • ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ 579 รูป สอบได้ 122 รูป
 • ป.ธ.6 มีผู้เข้าสอบ 694 รูป สอบได้ 284 รูป
 • ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ 831 รูป สอบได้ 205 รูป
 • ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอบ 1,340 รูป สอบได้ 281 รูป
 • ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ 3,302 รูป สอบได้ 576 รูป และ
 • ป.ธ.1-2 มีผู้เข้าสอบ 13,613 รูป สอบได้ 1,657 รูป

ที่มา: คมชัดลึก, ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system