ถอดภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ

มีปัญหาในการ ถอด คำ บาลีเป็นภาษา อังกฤษ ค่ะ ไม่ทราบต้องเข้าไปในเพจไหนของเวบไซต์ คะ
เป็นต้นว่า ถ้าจะเขียนทับศัพท์ คำว่า "บาลี" โดยทั่วไปก็จะเข้าใจว่า ต้องเขียนเป็น "Balee"
แต่ที่จริงแล้วต้องเขียนเป็น "Pali" อย่างนี้เป็นต้น
มีเพจไหน ในเวบไซต์นี้ที่มีสอน หรือมีหนังสือ ชื่ออะไร หาซื้อได้ที่ไหน แนะนำมั๊ยคะ

ถ้าจุดประสงค์

ถ้าจุดประสงค์ คือต้องการเขียนเป็นบาลีอักษรโรมันให้ถูกต้อง

1. ก็ต้องรู้ก่อนว่าคำไทยนั้น มาจากภาษาบาลี(อักษรไทย)ว่าอะไร ซึ่งสามารถดูได้จากพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตฯ

(เว็บพจนานุกรม ราชบัณฑิตฯ ก็มี คือ http://rirs3.royin.go.th/  แต่มีไวรัสฝังตัว  ไม่ได้แก้ไขมานานแล้ว)

หรือดูได้ในเว็บนี้ที่หน้า ประมวลคำภาษาบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

2. เมื่อรู้คำบาลีอักษรไทยแล้ว ก็มาเทียบตัวบาลีอักษรโรมันอีกที ตามตารางอักษรข้างล่างนี้

(ตารางเทียบฯ จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

Powered by Drupal, an open source content management system