ช่วยแนะนำด้วยครับ

ผมมีอักขระ (ขออภัย ถ้าพิมพ์ผิด) ตัวหนึ่งที่ไม่ชัดเจน จากคาถาใช้ขอขมา เจ้ากรรมนายเวร ให้ผู้ที่รู้ความหมายหรือรู้ อักขระของคาถาบทนี้ช่วยแนะนำด้วย ดังนี้ครับ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ _ _วารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต คำ2 คำที่ว่างของคาถาบทนี้ เป็นคำอะไรครับ ช่องแรกเป็นตัวอักษรที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอักษรอะไร? แต่ช่องที่สองเป็น สระอะ ครับ

น่าจะเป็น

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

Powered by Drupal, an open source content management system