คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ

เรียน ท่านพระอาจารย์

คำว่า จนฺทสาโร แปลว่า อะไรครับ

ขอแสดงความนับถือ

จนฺทสาโร จนฺท + สาร (สร

จนฺทสาโร จนฺท + สาร (สร "แล่นไป" + ณ ปจฺ.) = ผู้แล่นไปดุจพระจันทร์
แปลเสริมความหน่อยก็ ผู้ไป/แล่นไป/เคลื่อนไป (อย่างงดงาม) ดุจพระจันทร์ (อันสว่างไสว)

Powered by Drupal, an open source content management system