การออกเสียงคำว่า อฺุหสฺส ออกเสิยงอย่างไร

น่าจะเป็น อฺุณฺหสฺส

น่าจะเป็น อฺุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย
อุน-นฺ-หัส-สะ ตรง นฺ ออกเสียงนิดเดียว

อ่านว่า อุน นะ หัส สะ ครับ

อ่านว่า อุน นะ หัส สะ ครับ แต่ คำว่า นะ จะออกเสียงแค่กึ่งเสียงนะครับ

ตอบ

ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ...แต่ถ้ามีหลักเกณฑ์การเทียบด้วย ก็น่าจะมีประโยชน์มากๆเลย เช่นหลักการเดียวกันนี้ เมื่อเข้าใจแล้วสามารถจะนำปใช้กับศัพท์อื่นๆด้วย ขอท่านมหา...ช่วยอรรถาธิบายให้หน่อยนะครับ...

Powered by Drupal, an open source content management system