ช่วยตรวจทานบาลีบทนี้ให้ด้วยครับ

 

พุทฺธูปฺปาเท สารีปุตฺโต                   เย จัญฺเญ อัคฺคสาวเก    

"ปัตตะปูรา"นุภาเวนะ                        มาตาปิตา ปะมุจฺจะตีติ

จริง ๆ แล้วควรใช้คำว่า "ปุตตะปูชา" แทนหรือเปล่า ขอความกรุณาผู้เจนพระบาลี ตรวจดูให้ด้วยครับ เพื่อประโยชน์แห่งชนทั้งหลาย ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ

ปตฺตปูรานุภาเวน

ปตฺตปูรานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งการทำบาตรให้เต็ม (ด้วย...?)
ปุตฺตปูชานุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งการบูชา (ซึ่งบิดามารดา) ของบุตร

ขอบคุณท่า่้นผู้มาให้ความรู้ใน

ขอบคุณท่า่้นผู้มาให้ความรู้ในที่นี้ครับ พอดีผมไปเจอมาในคาถาอุณหิสสวิชัย เป็นบทท้ายของคาถาอ่านแล้วรู้สึกแปลก ๆ ไม่รู้ว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ หากท่า่นไดมีบทคาถานี้เต็มคาถา(ไม่ใช่บทขัด)โปรดลงไว้เป็นวิทยาทานด้วยครับ

Powered by Drupal, an open source content management system