คำอ่านและแปล

สรณงฺกโร โลกหิโต ทีปงฺกโร ชุตินฺธโร

โกณฺฑญฺโญ ชนปาโมกฺโข มงฺคลโล ปุริสาสโภฺ

เร็วๆได้ไหมค่ะส่งอาจายร์พรุ่งนี้ค่ะ

ขอบคุฯคะ

แปลความหมายของคำ

ชรีย์ แปลว่า อะไรคะ

ความหมายของชื่อตัว ชื่อสกุล

อยากทราบความหมายของชื่อตัว ชรีย์รัศม์ ชื่อสกุล วงศ์ศิรา กรุณาตอบด้วยค่ะจักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง