คำอ่านและแปล

สรณงฺกโร โลกหิโต ทีปงฺกโร ชุตินฺธโร

โกณฺฑญฺโญ ชนปาโมกฺโข มงฺคลโล ปุริสาสโภฺ

เร็วๆได้ไหมค่ะส่งอาจายร์พรุ่งนี้ค่ะ

ขอบคุฯคะ

แปลความหมายของคำ

ชรีย์ แปลว่า อะไรคะ

ความหมายของชื่อตัว ชื่อสกุล

อยากทราบความหมายของชื่อตัว ชรีย์รัศม์ ชื่อสกุล วงศ์ศิรา กรุณาตอบด้วยค่ะจักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง

Powered by Drupal, an open source content management system