การแปลรวบ วิย แปลอย่างไรครับ

การแปลรวบ วิยแปลอย่างไรครับ  

        การแปลรวบ วิย 2 แบบ

       1. อ.(......) ราวกะว่า

       2. อ.(......) ราวกะ อ.

อยากทราบว่า  เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประโยคนี้ควรแปล อ.(......) ราวกะว่า  หรือว่าแปล อ.(......) ราวกะ อ.

รบกวนด้วยครับ เิ่พิ่งเรียน 1-2 ครับ ขอบคุณครับ

พระฑิจถากร อาจิตฺปุญโญ

พึ่งมาอ่านเจอ แม้จะช้าไปบ้าง

พึ่งมาอ่านเจอ แม้จะช้าไปบ้าง เผื่อผู้ถามเข้ามาอ่าน คิดว่าจักพอเป็นประโยชน์บ้าง
ขอตอบพอเป็นแนวความรู้ดังนี้...

อิว หรือ วิย ศัพท์ที่อยู่กับบทนาม และกิริยา แปลได้ ๔ อย่าง
๑.แปลว่า เพียงดังอันว่า....., ราวกะอันว่า..., (แปลเป็นประธาน)
๒.แปลว่า เพียงดังว่า......., ราวกะว่า......, (แปลเป็นวิกติกัตตา)
๓.แปลว่า เป็นเพียงดังว่า....., เป็นราวกะว่า......, (แปลเป็นวิกติกัตตา)
๔.แปลว่า ให้เป็นเพียงดังว่า...., ให้เป็นราวกะว่า....., (แปลเป็นวิกติกัมมะ)

ข้าพเจ้าอยากทราบว่า คำว่า รุ้งกินน้ำ ภาษาบาลีแต่งอย่างไร

ข้าพเจ้าอยากทราบว่า ศัพท์ว่า รุ้งกินน้ำ ในภาษาบาลีมีอยู่ไหม? ถ้ามี เขาว่าอย่างไร เช่นข้าพเจ้ามองไปทางทิศตะวันออก ได้เห็นรุ้งกินน้ำ
ขอขอบคุณล่วงหน้าที่เมตตาช่วยหาศัพท์ครับผม.

รุ้งกินน้ำ

แปลเป็นบาลีว่า
นภรํสิโย อุทกํ ปิวนฺติ ฯ

Powered by Drupal, an open source content management system