ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค

ขอความกรุณาทางกองบาลีสนามหลวงช่วยจัดทำทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ทั้งหมด ตั้งแต่ปีที่เริ่มสอบด้วยข้อเขียน จนถึงปัจจุบัน (ที่ค้นหาได้บ้างขณะนี้กระพร่องกระแพร่ง ไม่สมบูรณ์) ถ้าจะใช้หนังสือที่ระลึกที่ธนาคารกรุงเทพจัดพิมพ์ถวายทุกปีเป็นแหล่งข้อมูล โดยนำข้อความที่เขียนในหนังสือดังกล่าว (เช่นประวัติการสอบบาลีเป้นต้น) มาลงไว้ด้วย ก็จะเป้นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณล่วงหน้าขอรับ

Powered by Drupal, an open source content management system