นินมต์รบกวนหน่อยคับ

ช่วยรับกวนแต่งประโยคภาษาบาลี ที่เกี่่ยวกับคุณภาพของบริษัท พร้อมคำแปลด้วยนะคับ จักขอบพระคุณเปงอย่างยิ่งคับ