ตอบคำถามแปลบาลี

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

อะเสสัง วินะยัง ยันตุ แปลว่าอะไรคะ รบกวนผู้รู้ช่วยแปลหน่อยนะคะ
อะเสสา วินะยัง ยันตุ  (สิ่งอุบาทว์) ที่เหลือ จงถึงความพินาศไป
------------
ชินพันธ์ กับ ชินพันธุ์ แปลว่าอะไรครับ
ชิน แปลว่า ชนะ พันธุ แปลว่า พวกพ้องหรือเผ่าพันธ์ รวมกันแล้วก้แปลว่า หมู่ชนผู้ชนะ
-------------
อนฺโตปกฺกะ แปลว่าอะไร
อนฺโตปกฺก แปลว่า "สุกภายใน"  ทำให้อาหารสุกภายในที่อยู่
-------------
ภูริวฑฺฒโน แปลว่า อะไรครับ ขอบคุณครับ
ภูริวฑฺฒโน แปลว่า ภูริ ผู้เจริญด้วยปัญญาดังแผ่นดิน
-------------
สัปปาณกะ แปลว่าอะไรครับ
(น้ำ เป็นต้น) ที่มีตัวสัตว์อยู่ (ไม่ควรบริโภค)
------------
อาตมาภาพบรรพชาได้ฉายาว่า สุวัฒทโน อยากทราบว่ามีความหมายว่าอย่างไร
สุวฑฺฒโน ผู้เจริญดี, ผู้เจริญด้วยดี
-----------
อคฺค เตโช แปลว่า.....
อคฺค = เป็นเลิศ, เป็นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม
เตโช = ไฟ, ความร้อนแรงแห่งไฟ
ผู้มี "เดช/ไฟ/อำนาจ" อันเลิศ
--------------
ชินพันธ์ กับ ชินพันธุ์ แปลว่าอะไรครับ
ชิน = ผู้ชนะ, พระนามของพระพุทธเจ้า
พนฺธ = ผูก, ผูกพัน, บ่วง
พนฺธุ = พวกพ้อง
ชินพันธุ์  ผู้เป็นพวกพ้องแห่งผู้ชนะ...
ชินพันธ์  ผู้ผูกพันกับผู้ชนะ...
-----------------
กิตติปัญโญ แปลว่าอะไรครับ
กิตฺติปญฺโญ ผู้มีปัญญาและชื่อเสียง
---------------
สุทธํรกฺโข แปลว่าอะไรครับอยากทราบมาเลยครับ
สุทฺธรกฺโข ผู้มีการรักษา... อันหมดจด
----------------
ชิยํ แปลว่าไรหรอครับ
ชิยํ เเปลว่า ซึ่ง เชือก
ชยํ เเปลว่า ผู้ชนะอยู่ ชิ+อนฺต เเจกตามภวนฺต ศัพท์คับ
ชิยา อิต. สาย, สายธนู
-------------------
วิภาวรรณ มาจากภาษาไร
สันสกฤต
วิภา วิภา ความงาม, แสงสว่าง
วรฺณ ผิว, ผิวพรรณ

สอบถามคำไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ

คำไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ
สุวณฺณเจติยํ , เกสาวรมตฺถลุงฺคํ, วรญฺญธาตุํ, สุเทวนามกํ, นรเทเวหิ, สพฺพปูชิตํ, อหํ วนฺทามิ สพฺพทา, ปญฺญวา, อสฺมึเยว, จนฺทิมา, อิวธารยํ, ปิฏกตฺตเยสาสน, นียานิเกติ, โมกขปฐมวรํ, อปายนิวารณํ, อรหํ, สคฺคโส ปาณํ, ปฐมํ, อุปชฺฌํ คาหาเปตวา, ปตฺตจีวรํ, ยํ ยํ ชาตํ, สงฺฆมชฺเฌ ปุจฺฉาสวาหฯ
ถูกตามหลักบาลีไหมครับ และ คำแปลๆว่าอย่างไรครับ

มหิสฺสโร

มหิสฺสโร มีความหมายว่าอย่างไรครับ ขอบพระคุณครับ

มหิสฺสโร ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง

มหิสฺสโร ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง มหา+อิสฺสร

ญาณพะโล แปลว่าอะไรค่ะ ญาณพโล

ญาณพะโล แปลว่าอะไรค่ะ
ญาณพโล ผู้มีกำลังแห่งญาณ/ความรู้, ผู้มีญาณ/ความรู้ เป็นกำลัง

ขันตจิตโต

ขันตจิตโต แปลไห้อัตมาที
ขนฺติจิตฺโต  ผู้มีจิตประกอบความอดทน
 
ยาวะชีวัญจะ แปลว่าอะไรคะ
ยาวชีวํ จ ตลอดชีวิต

สุทัสฺสโน และ วุฑฺฒิญาโณ

สุทัสฺสโน และ วุฑฺฒิญาโณ แปลว่าอะไรครับ
แล้วระหว่าง วุฑฺฒิญาโณ กับ วุฑฺฒญาโณ นี่ความหมายเดียวกันหรือเปล่า

สุทสฺสโน  ผู้น่าดูน่าชม,

สุทสฺสโน  ผู้น่าดูน่าชม, ผู้งดงาม, สวย.
วุฑฺฒิ ความเจริญ
วุฑฺฒ เจริญ, ผู้เจริญ, ผู้เจริญ(ด้วยวัย) ฯลฯ
 
วุฑฺฒิญาโณ ผู้มีญาณแห่งความเจริญ
วุฑฺฒญาโณ ผู้มีญาณอันเจริญ

นริสสโร แปลว่าอะไรครับ

ขอบพระคุณมากครับ

นริสฺสโร  ผู้เป็นใหญ่แห่งนระ,

นริสฺสโร  ผู้เป็นใหญ่แห่งนระ, จอมคน, กษัตริย์ ฯลฯ

ฉันทศรีโร เป็นชื่อ

ฉันทศรีโร เป็นชื่อ ของพระบวชใหม่ อยากทราบความหมายค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ
ฉนฺทสีโล ผู้มีความพอใจในศีล

ศิลเตโช

ศิลเตโช แปลว่าอะไรคับ

สีลเตโช ผู้มีเดชคือศีล

สิทธฺปัญโญ อ่านว่าอะไร

สิทธฺปัญโญ อ่านว่าอะไร และแปลว่สอะไรครับ รบกวนด้วยครับ

สิทฺธปญฺโญ สิด-ทะ-ปัน-โย

สิทฺธปญฺโญ สิด-ทะ-ปัน-โย (อ่านแบบไทยๆ)
ผู้มีปัญญาอันสำเร็จแล้ว

รบกวนแปล ฉายา

รบกวนแปล ฉายา ให้หน่อยค่ะ
วิสุธสีโร ณฎฺฐิโก
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
วิสุทฺธสีโล ผู้มีศีลบริสุทธิ์
ณฏฺฐิโก ผู้ตั้งอยู่ในความรู้, ปราชญ์

ขอทราบ จันทญาโนแปลว่าอะไรคะ

ขอทราบ จันทญาโนแปลว่าอะไรคะ (จัน-ทะ-ยา-โน)
ขอบคุนคะ

จนฺทญาโณ ผู้มีญาณ (ความรู้,

จนฺทญาโณ ผู้มีญาณ (ความรู้, ความหยั่งรู้) (อันส่องสว่าง) ดุจพระจันทร์

รบกวนช่วยแปลฉายาครับ

วรวัฑฒโน

วรวฑฺฒโน

วรวฑฺฒโน ผู้เจริญอย่างประเสริฐ

มีคำบาลีคำไหน ที่แปลว่า

มีคำบาลีคำไหน ที่แปลว่า "การแปล" หรือ "การถ่ายทอด" บ้างไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ปริวตฺตํ ภาสนฺตรํ

ปริวตฺตํ
ภาสนฺตรํ ปริวตฺตํ
ภาสนฺตรํ ปริวตฺเตติ

www.palidict.com/พจนานุกรมไทยบาลี

อยากทราบความหมายของฉายา สุทธิเสวี

สุทธิเสวี แปลว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ

สุทฺธิเสวี ผู้เสพ/ยินดีใน

สุทฺธิเสวี ผู้เสพ/ยินดีใน ความบริสุทธิ์

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

ญาณวีโร แปลว่าอะไรครับ

ญาณวีโร แปลว่าอะไรครับ

ญาณวีโร

ญาณวีโร ผู้แกล้วกล้าด้วยญาณ/ความรู้

ผมบวชได้ (ฉายา กุสะระจิตโต แปลว่าอะไรครับ)

รบกวน ท่านผูเรู้ครับ
ผมบวชได้ (ฉายา กุสะระจิตโต แปลว่าอะไรครับ)
ขอบพระคุณล่วงหน้่าครับ อนุโมทนาบุญ

กุสลจิตฺโต

กุสลจิตฺโต ผู้มีจิตอันเป็นกุศล

ญาณทีโป แปลว่าอะไรคับ ญาณทีโป

ญาณทีโป แปลว่าอะไรคับ
ญาณทีโป ผู้มีประทีปคือญาณ

อยากรบกวนถามค่ะ เวลาสวดมนต์

อยากรบกวนถามค่ะ เวลาสวดมนต์ เห็นบางที่สวดลงท้ายว่า "ตีติ"บางที่ลงท้ายแค่ "ติ" ไม่ทราบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่คะ
อย่างเช่นบท ภารสุตตคาถา ที่สวดลงท้ายว่า นิจฉาโต ปะรินิพพุโต บางที่ลงท้ายว่า ปะรินิพพุโตติ
และบทภัทเทกรัตตถาคา บางที่สวดลงท้ายว่า สันโต อาจิกขะเต มุนี บางทีอ่าน มุนีติ
--------------------
ที่ลงท้ายด้วย "ติ" นั้น เกิดจากการต่อศัพท์ (การสนธิ) ระหว่างศัพท์นั้นๆ กับ อิติ ศัพท์
แล้วลบ อิ แล้วทีฆะ หรือแปลงพยางค์หน้าตามสมควร
เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่า จบเนื้อความแล้ว แปลว่า ดังนี้แล  จะไม่ใส่ อิติ ก็ได้
อิติ ศัพท์ แปลได้อีกหลายอย่าง
ที่ใช้เป็นหลักแน่นอน คือ แสดงการจบประโยคคำพูดสนทนา ต้องลงท้ายด้วย อิติ ศัพท์ เสมอ
เช่น "สาธุ ภนฺเตติ อาห.

อินทญาโณ

อินทญาโณ แปลว่าอะไรครับ
อินฺทญาโณ
อินฺท ใหญ่, เป็นใหญ่, จอม, ยอด + ญาณ ความรู้
ผู้มีญาณอันยิ่ง ฯลฯ

ขอบคุนมากคับ

ขอบคุนมากคับ

ลลิตา แปล่วาอะไรครับ

ลลิตา แปลว่าอะไรครับ

ลลิต ผู้มีความดี-งาม-เสน่ห์

ลลิต ผู้มีความดี-งาม-เสน่ห์

ทีปธมฺโม แปลว่าอะไร ครับ

ทีปธมฺโม แปลว่าอะไร ครับ

ทีปธมฺโม

ทีปธมฺโม ผู้มีธรรมะเป็นดุจประทีป (นำทางชีวิต ... ของตนและผู้อื่น ...)

ประโยคนี้ แปลว่า อะไรค่ะ สัทธา วันตัง โลโก

ขอความช่วยเหลือ ในการแปล ประโยคนี้ด้วยนะค่ะ

คือ พิมแบบ บาลีไม่ได้ จะพิมเป็นการออกเสียงแทนนะค่ะ

ศรัทธา วันตัง โลโก

ติดอยู่ตรงคำว่า วันตัง ค่ะ แปลไม่ได้ค่ะ
พอจะเดาได้ สองคำ ในคำว่า ศรัทธา กับ โลโก ที่แปลว่า โลก นะค่ะ
แต่แปลเองยังไงก็ไม่ได้ใจความอยู่ดี

ขอความกรุณาด้วยค่ะ

ชลธิชา รัมมะฉัตร

โลโก อ.โลก สทฺธาวนฺตํ

โลโก อ.โลก
สทฺธาวนฺตํ ซึ่งผู้มีศรัทธา
ไม่รู้มาจากไหน ยังไง

คุณวโร

คุณวโร แปลว่าอะไรครับช่วยแปลให้หน่อย
คุณ+วร ผู้มีคุณ(คุณความดี คุณธรรม) อันประเสริฐ

ปาโต แปลว่าอะไรหรอครับ

ปาโต แปลว่าอะไรหรอครับ พอดีเป็นนามสกุลผมเอง พอบวชมีประโยคนี้อยู่ในบทสวดงะครับ
แปลว่า ในเวลาเช้า In the morning
ถ้าเป็นนามศัพท์ ก็แปลว่า ผู้ตกไป ผู้ถึง บรรลุ ... ก็ได้

กิลิฎฐนิวาสนปารุปิโน

กิลิฎฐนิวาสนปารุปิโน (สามเณโร) วิ. อย่างไร มีสมาสไรบ้าง

ส.ทวัน. วิ. นิวาสนํ จ ปารุปนํ จ นิวาสนปารุปินํ
วิ.ปุพ. กัม. กิลิฎฺฐํ นิวาสนปารุปินํ กิลิฎฺฐนิวาสนปารุปินํ

ฉ. ตุล. พหุพ. วิ. กิลิฎฺฐํ นิวาสนปารุปินํ ยสฺส โส กิลิฎฐนิวาสนปารุปิโน (สามเณโร)
โดย ผู้เยี่ยมชม

ช่วยรบกวน

ช่วยรบกวน แยกธาตุหรือแยกศัพท์ของคำต่อไปนี้ให้หน่อยครับ อาจจะหลายคำไปหน่อย (จะนำไปสอนนักเรียนมัธยม วิชาพระพุทธศาสนาครับ)
๑ อปริหานิยธรรม
๒ กตัตตากรรม
๓ นิยาม
๔ สมุทัย
๕ วิธูโร
๖ อุฏฐานสัมปทา
๗ โภคอาทิยะ
๘  ปาเจราจริยา  โหนฺติ  คุณุตฺตรานุสาสกา
ปญฺญาวุฑฺฒิกเรเต  เต  ทินฺโนวาเท  นมามิหํ  (ประโยคนี้อาจจะยาวไปหน่อยครับ แต่หวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์)  ช่วยแยกธาตุและศัพท์ให้ด้วยนะครับ กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ปาเจร+อาจริยา โหนฺติ

อปริหานิยธรรม อ+ปริ+หา 'เสื่อม'+ยุ+อิย+ธมฺม
กตัตตากรรม กตตฺตา+กมฺม
นิยาม นิ+ยาม
สมุทัย สํ+อุทย
วิธูโร วิ+ธูร
อุฏฐานสัมปทา อุฏฺฐาน+สมฺปทา
โภคอาทิยะ โภค+อาทิย

ปาเจราจริยา โหนฺติ   คุณุตฺตรานุสาสกา.
ปาเจร+อาจริยา โหนฺติ          คุณ+อุตฺตรา อนุสาสกา
อาจารย์แต่ก่อนและอาจารย์ในปัจจุบันทั้งหลาย เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้ตามพร่ำสอน (ศิลปะวิทยา)
ปาเจราจริยา > ปาเจระ (ปุพพาจารย์, อาจารย์แต่ก่อน, อาจารย์ผู้ประเสริฐ) และอาจารย์ (ในปัจจุบัน) ทั้งหลาย

ปญฺญาวุฑฺฒิกเร เต เต    ทินฺโนวาเท นมามิหํ.
ปญฺญา+วุฑฺฒิ+กเร เต เต    ทินฺน+โอวาเท นมามิ อหํ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้น ผู้ทำความเจริญแห่งปัญญา ผู้ให้โอวาท (แก่ศิษย์)

ช่วยแยกธาตุหรือแยกศัพท์ให่หน่อยครับ

คำว่า "อทินนาทานา" จะแยกธาตุหรือแยกศัพท์ได้อย่างไรครับ และช่วยแปลตามหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับ

อทินนาทานา

อทินนาทานา อทินฺน-อาทาน
อาทาน การถือเอา (ซึ่งของ) อทินฺน ที่เขาไม่ได้ให้

ผู้ยิ่งใหญ่ บนท้องถนน

ผู้ยิ่งใหญ่ บนท้องถนน เขียนเป็นบาลีว่าไงครับ
วีถิ+อิสฺสโร = วีถิสฺสโร

ช่วยแยกธาตุหรือแยกศัพท์ คำว่า

ช่วยแยกธาตุหรือแยกศัพท์ คำว่า ปาปณิกธรรม ให้หน่อยครับ โดย ขุนวัง
ปาปณิก = ป+อาปณ+อิก ปจฺ. "ผู้ประกอบในร้าน/ตลาด", คนค้าขาย, พ่อค้า
ปาปณิกธมฺม  ธรรม/หลัก/หลักการ ของพ่อค้า

กราบขอบพระคุณครับ

กราบขอบพระคุณครับ

อคฺควโร

อคฺควโร แปลว่าอะไรครับ
อคฺควโร = อคฺค ที่สุด, ยอด, เลิศ + วร ประเสริฐ
ผู้ประเสริฐอย่างยิ่ง

เหสิมะตะวาธิสะระ

เหสิมะตะวาธิสะระ แปลว่าอะไรครับ
???
----------------------------
876543 แปลเป็นบาลีบทสังขยายังไงครับ
เตจตฺตาฬีสุตฺตรานิ ปญฺจสตาธิกานิ ฉสหสฺสาธิกานิ สตฺตทสสหสฺสาธิกานิ อฏฺฐสตสหสฺสานิ

ถ้าผิดอย่างไร รบกวนผู้รู้ท่านอื่นช่วยแก้ไขด้วยครับ..
----------------------------
ตุยหัง/ตุมเห/ต้องใช้คำอะไรแทนที่หมายถึงตัวเราเองครับ
"สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหนตุ
สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ
อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุม์เห อะนุรักขันตุ ฯ"
หากว่า กระผมต้องการจะสวดให้ตัวเองต้องเปลี่ยนคำเป็นอะไรครับ

ตุยหัง ใช้ มัยหัง แทน
ตุมเห ใช้ อัมเห แทน..คับ..
----------------------------
ผลานิ ปตนฺติ แปลว่าอะไรคะ
ผลานิ-อ.ผลไม้ ท. ปตนฺติ-ย่อมตกไป..
 

นวมินทราชูทิศ

อยากทราบว่า คำว่า นวมินทราชูทิศ เป็นคำที่สมาสมาจาก ศัพท์บาลีใดบ้างคะ
นว+อินท+ราชะ+อุทิศ หรือปล่าวคะ ที่แปลว่ายกให้เทพของพระราชาทั้ง9องค์
หรือ นวม+อินทร์+ราชินี+อุทิศ ที่แปลว่าอุทิศแด่พระราชินีลำดับที่ 9 ผู้เป็นใหญ่ อันไหนจะถูกคะ

ยังไม่ค่อยถูกทั้งคู่

เขียนแบบบาลีปนสันสกฤต

นวมินทราชูทิศ (นะ-วะ-มิน-ทฺรา-ชู-ทิด)
= นวม ที่ 9 - อินฺท/อินฺทฺร ผู้เป็นจอม - ราช พระราชา - อุทฺทิสฺส อุทิศ/เจาะจง
(โรงเรียนที่สร้าง) เจาะจงซึ่งพระราชาผู้เป็นจอม (แห่งชนทั้งหลาย) พระองค์ที่ 9

Powered by Drupal, an open source content management system