ตอบคำถามแปลบาลี

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

อะเสสัง วินะยัง ยันตุ แปลว่าอะไรคะ รบกวนผู้รู้ช่วยแปลหน่อยนะคะ
อะเสสา วินะยัง ยันตุ  (สิ่งอุบาทว์) ที่เหลือ จงถึงความพินาศไป
------------
ชินพันธ์ กับ ชินพันธุ์ แปลว่าอะไรครับ
ชิน แปลว่า ชนะ พันธุ แปลว่า พวกพ้องหรือเผ่าพันธ์ รวมกันแล้วก้แปลว่า หมู่ชนผู้ชนะ
-------------
อนฺโตปกฺกะ แปลว่าอะไร
อนฺโตปกฺก แปลว่า "สุกภายใน"  ทำให้อาหารสุกภายในที่อยู่
-------------
ภูริวฑฺฒโน แปลว่า อะไรครับ ขอบคุณครับ
ภูริวฑฺฒโน แปลว่า ภูริ ผู้เจริญด้วยปัญญาดังแผ่นดิน
-------------
สัปปาณกะ แปลว่าอะไรครับ
(น้ำ เป็นต้น) ที่มีตัวสัตว์อยู่ (ไม่ควรบริโภค)
------------
อาตมาภาพบรรพชาได้ฉายาว่า สุวัฒทโน อยากทราบว่ามีความหมายว่าอย่างไร
สุวฑฺฒโน ผู้เจริญดี, ผู้เจริญด้วยดี
-----------
อคฺค เตโช แปลว่า.....
อคฺค = เป็นเลิศ, เป็นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม
เตโช = ไฟ, ความร้อนแรงแห่งไฟ
ผู้มี "เดช/ไฟ/อำนาจ" อันเลิศ
--------------
ชินพันธ์ กับ ชินพันธุ์ แปลว่าอะไรครับ
ชิน = ผู้ชนะ, พระนามของพระพุทธเจ้า
พนฺธ = ผูก, ผูกพัน, บ่วง
พนฺธุ = พวกพ้อง
ชินพันธุ์  ผู้เป็นพวกพ้องแห่งผู้ชนะ...
ชินพันธ์  ผู้ผูกพันกับผู้ชนะ...
-----------------
กิตติปัญโญ แปลว่าอะไรครับ
กิตฺติปญฺโญ ผู้มีปัญญาและชื่อเสียง
---------------
สุทธํรกฺโข แปลว่าอะไรครับอยากทราบมาเลยครับ
สุทฺธรกฺโข ผู้มีการรักษา... อันหมดจด
----------------
ชิยํ แปลว่าไรหรอครับ
ชิยํ เเปลว่า ซึ่ง เชือก
ชยํ เเปลว่า ผู้ชนะอยู่ ชิ+อนฺต เเจกตามภวนฺต ศัพท์คับ
ชิยา อิต. สาย, สายธนู
-------------------
วิภาวรรณ มาจากภาษาไร
สันสกฤต
วิภา วิภา ความงาม, แสงสว่าง
วรฺณ ผิว, ผิวพรรณ

- วรสัทโธ

- วรสัทโธ มีความหมายในภาษาบาลีมั้ยค่ะ ถ้ามีแปลว่าอะไรหรอค่ะรบกวนด้วยค่ะ
วรสทฺโธ ผู้มีศรัทธาอันประเสริฐ
---------------
- รุทชภณ แปลว่าอะไร ขอบคุณครับ
รุทชภณ??  รุท ร้องไห้ + ช(ชนฺ) เกิด +  ภณ กล่าว
อาจจะไม่ได้แยกศัพท์แบบข้างบนนี้ ต้องถามคนบัญญัติคำนี้ขึ้นมา
สงสัยเป็นชื่อคน ที่ตั้งกันในสมัยนี้ ซึ่งบางทีก็ตั้งชื่อแบบตัด/เพิ่มอักษรกัน/แปลกัน ตามใจชอบ เพื่อให้ได้ความหมายถูกใจคนฟัง
---------------
- อติสุนทโร แปลว่าอะไรครับ อนุโมทนาบุญครับ
อติสุนฺทโร ดียิ่ง, งามยิ่ง

 

อภิวฑฺฒโน แปลว่าอะไรครับ

อภิวฑฺฒโน แปลว่าอะไรครับ รบกวนตอบหน่อยครับ

อภิวฑฺฒโน ผู้เจริญยิ่ง

ธมฺมานุวตฺติโน กับ สวิชฺชุโก

ธมฺมานุวตฺติโน กับ สวิชฺชุโก แปลว่าอะไรครับ เจริญพร
 
ธมฺมานุวตฺตี ผู้มีปกติประพฤติตามธรรม
สวิชฺชุโก ผู้มีสายฟ้า

ชุติธัมโม ธัมมาภิรโต

ชุติธัมโม ธัมมาภิรโต แปลว่าไรครับ

ชุติธมฺโม ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นธรรม(ดา, ธรรมชาติ)
ธมฺมาภิรโต ธมฺม+อภิรโต ผู้ยินดียิ่งในธรรม

ปุญญจิตโต แปลว่าอะไร

ปุญญจิตโต แปลว่าอะไร ครับ
ปุญฺญจิตฺโต ผู้มีจิตอันเป็นบุญ, ผู้มีจิตอยู่ในบุญ

อาตมาขอความกรณาคุณโยมผู้มีควา

อาตมาขอความกรณาคุณโยมผู้มีความรู็ทางด้านนี้ช่วยแปลภาษาต่อไปนี้ ให้อาตมาด้วยนะ หรือมือคำที่อ่านไกล้เคืยงกันไม่รู้ว่าเขียนอย่างไรเพราะว่าเป็นคำพูดที่เขา บอกอาตมาไว้ เลยเขียนตามที่อาตมาฟังมา ว่าดังนี้
1 มะ หับ พละ แปลว่าอะไร และเขียนเป็นภาษาบาลีที่ถูกต้องเขียนอย่างไร
2 สุ พะ กะ แปลว่าอะไร ที่ถูกต้องภาษาบาลืเขียนแบบใหน
3 มัด ทะ กะ แปลว่าอะไร ที่ถูกต้องภาษาบาลีเขียนแบบใหน
4 สุด ทะ ปะ ตะ แปลว่าอะไร ที่ถูกต้องภาษาบาลีเขียนแบบใหน
รบกวนคุณโยมด้วยนะ ถ้าแปลแล้วกรุณาช่วยส่งเมลล์มาให้อาตมาด้วยนะ ที่ c4xnm8@hotmail.com
รบกวนด้วนะเร็วได้ยิ่งดีนะ ขอบคุณมากนะ เจริญพระ
--------------------
เอาเท่าที่พอเดาได้ เพราะไม่รู้ว่าที่มาเขาเขียนว่าอย่างไรกันแน่นะครับ ??
1 มหพฺพล มีกำลังมาก
2 สุ ดี + พก นกยาง; สุพจ สุวจ ผู้ว่าง่าย
3 มทฺทก ?
4 สุทฺธ บริสุทธิ์  + ปต ตก ?

อินทรียะ นัญจะ คำนี้มีความหมายมั้ยครับ

มีพระสงฆ์รูปหนึ่ง ท่านให้คำนี้มาเป็นปริศนาธรรมน่ะครับ

อาภสฺสโร

อาภสฺสโร แปลว่าอะไรครับ
อาภา+สร ผู้มีรัศมี/แสงสว่าง แผ่ซ่านออก, ชื่อของพรหมจำพวกหนึ่ง

รบกวนสอบถามครับ กุสลโพธิ

รบกวนสอบถามครับ กุสลโพธิ มีคำแปลว่าอะไรครับ ออกเสียงว่า กุ สะ ละ หรือ กุสล ครับ ขอบคุณครับ
กุสลโพธิ กุ-สะ-ละ-โพ-ธิ
แปลตามศัพท์ ปัญญาเครื่องตรัสรู้ อันเป็นกุศล

ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน

ตฺสมาหิ อตฺตถาเมน มหฺตตมภิกฺงขตา สทอฺมโม กรุกาตฺพโพ สรํ พุทธน สารนํ แปลว่าอะไรครับ

ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน     มหตฺตมภิกงฺขตา
สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ    สรํ พุทฺธานสาสนํ
เพราะฉะนั้นแหละ ผู้มุ่งประโยชน์ จำนงหวังความเป็นใหญ่
ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงเคารพสัทธรรม

การไม่เกิดโรคเป็นลาภอันประเสร

การไม่เกิดโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ภาษาบาลีว่าอย่างไรครับ

อาโรคฺยปรมา ลาภา
แปลตามตัวอักษร (พยัญชนะ) ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง
แปลเอาความหมาย (อรรถ) ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง

อยากทราบว่า ยตฺถ ยตถู

อยากทราบว่า ยตฺถ ยตถู แปลว่าอะไร
ขอบพระคุณอย่างสูง

ยตฺถ ในที่ใด
ที่ถามมา น่าจะหมายถึง บท อายุโท...
ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺถ ยตถูปปชฺชติ
จะไปเกิด/อุบัติ ในที่ใดๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศ

อริมฺหา อุตฺราโส

อริมฺหา อุตฺราโส แปลว่าอะไร

ความสะดุ้ง แต่/จากอริ
ความสะดุ้งกลัว จากศัตรู
ความสะดุ้งกลัวศัตรู

-----------------------

สูโท ตณฺฑุลํ โธวิตวา อกฺขลิยํ ปกฺขิตวา อุทกํ ทตฺตา อุทธนํ อาโรเปตฺวา ภตเต ปกฺเก โอตาเรสิ ทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรคับ

สูโท เแปลได้ไหม?
ลองแปลทั้งหมดมาดูก่อน ตรงไหนไม่ได้ค่อยถามใหม่นะ
 

ขันติวโร แปลว่าอะไรครับ

รบกวนด้วยครับ

ขันติวโร ขนฺติ+วร

ขันติวโร ขนฺติ+วร ผู้ประเสริฐด้วยความอดทน

ขอทราบความหมายและคำอ่าน

อถ มหาสตฺโต
มีความหมายว่าอะไรคะ และอ่านออกเสียงว่าอะไร ขอบคุนมากคะ

อถ มหาสตฺโต อะ-ถะ

อถ มหาสตฺโต อะ-ถะ มะ-หา-สัด-โต
ครั้งนั้น พระมหาสัตว์ (สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ หมายถึงพระโพธิสัตว์)
คำว่า สัตว์ (สตฺต) มีความหมายรวมหมด คน สัตว์(ดิรัจฉาน) เทวดา พรหม เปรต ฯลฯ

Powered by Drupal, an open source content management system