มิติใหม่ ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญ บังคับเรียนบาลี

มิติใหม่ ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ สอนบาลี 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมตลอดปีจะต้องสอนบาลีแต่ละชั้นรวม 200 ชั่วโมง ย้ำใช้หลักสูตรจากทางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเท่านั้น

จากการประชุมพัฒนากระบวนทัศน์และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก พระราชวรมุนี พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 6, จล., คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร., กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวว่า

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มักถูกสังคมมองว่าเป็นที่รองรับเด็กด้อยโอกาส แต่ช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ สามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถจนเรียนจบแพทย์มาแล้วมากกว่า 20 คน แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ

ที่สำคัญขณะนี้ต้องถือว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่ในการดูแลของมหาเถรสมาคม (มส.) อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ คือตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ มีการเรียนการสอนบาลี 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมตลอดปีจะต้องสอนบาลีแต่ละชั้นรวม 200 ชั่วโมง ใช้หลักสูตรจากทางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเท่านั้น ต่างจากเดิมที่แต่ละโรงเรียนต่างคนต่างสอน ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะเป้าหมายของโรงเรียนคือการผลิตศาสนทายาท

การให้มีการเรียนการสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น ไม่ใช่เป็นการเรียนโดยที่ไม่หวังผล แต่นักเรียนที่เรียนจะต้องทำข้อสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดด้วย หากสอบไม่ผ่านก็จะไม่สามารถเลื่อนชั้นไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้.

ที่มา: ไทยรัฐ
 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system