ธา

ประเภท: 
ธา.

ฟัง

ตัวอย่าง: 

โอทหติ.
โสตํ โอทหติ.
โสตาวธานํ.
โอหิตโสโต.

อรรถของธาตุ: 
มี อว บทหน้า สวเน
หมวดธาตุ: 
ภู (อ)
Powered by Drupal, an open source content management system