ธรรมโอวาท-สมเด็จวัดปากน้ำ 'บาลี-นักธรรม' ช่วยพระพุทธศาสนามั่นคง

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีทรงตั้งป.ธ.3 ประโยค

ดังนั้น พระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับ ป.ธ.3 นับว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณ แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีความปรารถนาที่จะให้พระภิกษุ-สามเณรช่วยกันรักษาพระศาสนา ด้วยวิธีการศึกษาพระบาลีเป็นประการสำคัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงสนพระทัยในเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์มาโดยตลอด โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ขึ้นเมื่อปี 2547 พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมสำหรับกองทุนนี้ด้วย

ดังนั้น จึงควรตั้งใจเรียนสนองพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงด้วย 'หากเปรียบการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นต้นไม้ใหญ่ พระบาลี และนักธรรม เปรียบเหมือนลำต้น ซึ่งหากไม่มีลำต้นแล้ว ก็จะไม่มีกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ และที่สำคัญการศึกษาพระบาลี และนักธรรม ยังเป็นการรักษาความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงอยากให้พุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุนพระภิกษุ-สามเณร ในการศึกษาบาลี และนักธรรม ด้วย เพราะถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา'

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system