สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวาย "แท็บเล็ต" สามเณรเรียนบาลี

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้สามเณรชั้น ม.ต้น ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจะแจกคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ตให้สามเณรที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ม.ต้น ประมาณ 1.4 หมื่นเครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน คาดว่าจะได้รับในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ จะมอบให้ทั้งในส่วนของนักเรียนและครูด้วย โดยในส่วนบุคลากรที่จะสอนโดยใช้แท็บเล็ตนั้นได้เตรียมความพร้อมไว้รองรับแล้ว

 นายวิโรจน์กล่าวต่อว่า พศ.ยังพัฒนาโปรแกรมวิชาต่างๆ ที่ใช้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะวิชาการสอนภาษาบาลี ขณะนี้คณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม ที่มีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม และรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบให้มีการสอนภาษาบาลีเพิ่มในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแล้ว
 
 โดยจะให้สอนภาษาบาลีเพิ่มเป็น 200 ชั่วโมงต่อปีทั้งในระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย จากเดิมที่เคยสอนเพียง 120 ชั่วโมงต่อปี ขณะเดียวกันจะให้มีการสอนกระทู้ธรรมปีละ 40 ชั่วโมง จากเดิมที่ไม่เคยเรียนเคยสอนเลยด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการเรียนการสอนภาษาบาลีที่จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วย

ที่มา: ข่าวสด
 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system