นมัสการรบกวนสอบถามพระอาจารย์

  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

เป็นข้อเรียนถามที่แปลกแต่น่าคิด
กระผมขออนุญาตถามว่า ในอนาคตเป็นไปได้หรือไม่ที่แม่กองบาลีสนามหลวงจะมีข้อกำหนด/ระเบียบ ให้อุบาสก-อุบาสิกา ที่สนใจศึกษาค้นคว้า ได้มีที่นั่งสอบความรู้ความสามารถในการสอบบาลีสนามหลวง ภายใต้ระเบียบการสอบเดียวกัน โดยแยกที่นั่งสอบจากพระภิกษุ-สามเณรอย่างชัดเจน เป็นการเปิดประตูการศึกษาด้านพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผนกบาลีให้กว้างยิ่งขึ้นไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ (ซึ่งระดับความรู้ที่เกิดจากการวัดผล ถ้าหากเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ก็ไม่ได้ใช้เป็นเงื่อนไขในการสะสมไว้ประกอบในการเพิ่มวิทยฐานะแต่อย่างใด เพียงเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเป็นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณธรรมและสำนึกผิดชอบชั่วดีมากยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยเผยแผ่พระศาสนาได้อีกทางหนึ่งซึ่งบางทีอาจจะมีความวิตกในบางเรื่องจนเกินไป ทำให้มองข้ามในเรื่องนี้  ก็เลยไม่ขยายการศึกษาลงสู่ภาคประชาชนมากนัก) ไม่ได้เป็นการแข่งขันกับพระภิกษุ-สามเณร หรือเอาไปอวดอ้างสรรพคุณแต่อย่างใด
จากเหตุผลดังกล่าว ขอพระคุณท่านโปรดพิจารณาหากมีโอกาสขอได้โปรดเสนอให้มหาเถรสมาคมด้วยนะครับ จักขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง
นมัสการด้วยความเคารพ

การ "สอบ"

การ "สอบ" ภาษาบาลีสำหรับแม่ชีและประชาชนทั่วไป มีมานานแล้ว เรียกว่า "บาลีศึกษา" (บ.ศ.) ใช้หลักสูตรเดียวกันกับของภิกษุสามเณร แต่สอบช้ากว่า ประมาณเดือนมีนาคม โดยสอบที่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ส่วนผู้สอบผ่านบาลีศึกษา 9 ประโยค เรียกว่า บ.ศ.9 (ผู้สอบบาลีศึกษาตั้งชั้น บ.ศ. 3 ขึ้นไปว่า "เปรียญ")

ดูเพิ่มเติมที่

http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1399&Item...
กำหนดสอบ http://www.mbu.ac.th/pdf/pali251256.pdf

https://www.google.co.th/search?q=site%3Ambu.ac.th+บาลีศึกษา

เว็บบาลีศึกษา balisuksa.or.th

สถานที่เรียน palidict.com/content/เว็บไซต์เกี่ยวกับบาลี

ขอบพระคุณเป็นอย่างครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างครับ

Powered by Drupal, an open source content management system