'อภิศกฺโฆ' (อะ-ภิ-ศัก-โค) ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' สะกดอย่างไร?

 'อภิศกฺโฆ' ในบาลีสันสกฤต (อะ-ภิ-ศัก-โค)  ที่แปลว่า 'ผู้มีศักดิ์ใหญ่' เขียนแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
พอดีพระท่านบอกมาว่าแบบนี้ เลยลองสะกดดู แต่ไม่รู้ว่าเขียนถูกต้องไหม รบกวนขอคำแนะนำทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

อภิศกฺโฆ ฉายาพระ

อภิศกฺโฆ ฉายาพระ ?

ศักดิ์ ศักดา สตฺติ ศกฺติ หอก, อำนาจ
ศักย์, ศักยะ สกฺก ศกฺย, ศกฺต อาจ; สมควร, เหมาะสม. (ไทย ไฟฟ้า) พลังงานที่ใช้ดันกระแสไฟฟ้า ณ จุดใดจุดหนึ่ง มีหน่วยเป็นโวลต์.

น่าจะเป็น อภิสกฺโก   คงฟังมาผิด

palidict.com/content/ประมวลคำภาษาบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

เป็นฉายาพระ ที่แปลว่า ผู้มีศักดิ์ใหญ่

ใช่แล้วค่ะ เป็นฉายาพระ ท่านพระอาจารย์พูด และบอกว่า แปลว่า ผู้มีศักดิ์ใหญ่
พระก่อนบวช ชื่อว่า ศักดา ค่ะ
 'อภิศกฺโฆ' อันนี้ลองสะกดเองค่ะ โดยเปิดหาความหมายตามลิ้งที่ท่านแนบมาให้
พอดีจะนำฉายาไปใส่ในรูปถ่ายน่ะค่ะ เลยอยากให้ถูกต้องที่สุด
ถูก-ผิด รบกวนช่วยชี้แนะทีค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ฉายาพระ

ฉายาพระ ความจริงคือชื่อภาษาบาลี (ไม่ใช่นามสกุล)

การเขียน

  • พระอภิศักดิ์ อภิสกฺโก (ชื่อไทย+ชื่อบาลี)
  • อภิสกฺโก ภิกฺขุ  (อภิสกฺโกภิกฺขุ ผิด)
  • อภิสกฺกภิกฺขุ (เข้าสมาส)

หรือใช้ ภิกฺษุ ก็ผิด เพราะเป็นสันสกฤต

ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ _/|\_

เข้าใจชัดแจ้ง ได้ความรู้มากๆ เลยค่ะ
ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ _/|\_

Powered by Drupal, an open source content management system