สนามหลวง

ถ้าประธานไม่ตรงกันแต่บุรุษตรงกัน เช่น โส (โคปาลโก) ตอบ อ.บุรุษ นั้น จะโดนหักคะแนนไหมครับ

อย่างมากก็หักได้ 1

อย่างมากก็หักได้ 1 คะแนน
แต่ในสนามหลวงท่านก็ไม่หักหรอก

Powered by Drupal, an open source content management system